Ποιοί κλάδοι της οικονομίας συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ανάχωμα στην οικονομική κρίση και συνεπακόλουθα στην απασχόληση, βάζουν μια σειρά από “δραστήριους” τομείς της ελληνικής οικονομίας. Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με την υψηλότερη συνεισφορά στην αύξηση της απασχόλησης το 1ο τρίμηνο του 2018 ήταν: οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας, η γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία, το εμπόριο, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και ενημέρωση και επικοινωνία. Οι συγκεκριμένοι κλάδοι – σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της Eurobank για την οικονομία – έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ενίσχυση της απασχόλησης, η οποία αφορά αποκλειστικά σε θέσεις εργασίας πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.

Βάσει της τριμηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα το 1ο τρίμηνο 2018 παρέμεινε σε καθοδική τροχιά για 16ο συνεχές τρίμηνο. Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης επιβραδύνθηκε το εξεταζόμενο διάστημα στο 1,8% από 2,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής του αριθμού των απασχολουμένων διαμορφώθηκε στο 1,8% ή 64.500 άτομα, καταγράφοντας επιβράδυνση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (2,4% ή 87.700 άτομα). Η τράπεζα σημειώνει ότι το 2ο τρίμηνο του 2014 ήταν το πρώτο, που σημειώθηκε ετήσια αύξηση της απασχόλησης έπειτα από 21 συνεχή τρίμηνα πτωτικής πορείας (μέση ετήσια μεταβολή -5,0%).

Τομείς

Από τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, που είχαν την υψηλότερη συνεισφορά στην ετήσια αύξηση της απασχόλησης το 1ο τρίμηνο του 2018, η μεγαλύτερη αύξηση (σε απόλυτους όρους) καταγράφηκε στον τομέα των δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας (+24.000 άτομα). Ακολούθησαν αυτοί της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας (+14.700), του εμπορίου (+10.200 άτομα), των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών (+9.000), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (+8,5.000) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (+8.200 άτομα).

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν οι τομείς της εκπαίδευσης (-11.000 άτομα), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (-4.900 άτομα) και των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών (-3.800 άτομα).

Διαχρονική εξέλιξη

Όπως σημειώνει η Eurobank, η εξέλιξη της απασχόλησης συνδέεται με την επιβράδυνση της ύφεσης (2014-2016 μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης 0,1% από -5,9% την περίοδο 2009-2013) και με την ανοδική πορεία του πραγματικού ΑΕΠ τα πέντε τελευταία τρίμηνα (μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης 1,5%).

Η ανεργία, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε επίπεδο μέσου όρου 4 τριμήνων μειώθηκε στο 20,9% από 21,5% και 23,2% το 4ο τρίμηνο του 2017 και το 1ο τρίμηνο του 2017 αντίστοιχα. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση συμμόρφωσης του 3ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (στο πλαίσιο της 4ης αξιολόγησης), ο λόγος των ανέργων ως προς το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα από 21,5% το 2017 εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 20,1% το 2018, στο 18,4% το 2019, στο 17,0% το 2020, στο 15,8% το 2021 και στο 14,9% το 2022. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που επαληθευτεί το παραπάνω σενάριο, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα το 2022 θα είναι υψηλότερο κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος το 2008.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr