Το ψηφιακό εμπόριο αναλαμβάνει δεσμεύσεις έναντι των Ευρωπαίων καταναλωτών

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτουν, κατέληξαν τέσσερις κολοσσοί του ψηφιακού εμπορίου, οι Alibaba, Amazon, eBay και Rakuten France. Με τη συμφωνία, οι τέσσερις εταιρείες διαδικτυακών αγορών δεσμεύτηκαν για τον τρόπο με τον οποίο θα αφαιρούν εφεξής επικίνδυνα προϊόντα από τις πλατφόρμες τους.

Στη βάση της συμφωνίας, οι τέσσερις εταιρείες δεσμεύτηκαν να ανταποκρίνονται σε κοινοποιήσεις από Αρχές των κρατών – μελών σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα εντός δύο εργάσιμων ημερών και να αναλαμβάνουν δράση κατόπιν κοινοποιήσεων από πελάτες εντός πέντε ημερών. Οι διαδικτυακές πωλήσεις αντιστοιχούσαν στο 20% των συνολικών πωλήσεων στην Ε.Ε. (Eurostat, 2016).

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα, που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, πωλούνται στο Διαδίκτυο. Αυτό δείχνει την ανάγκη όλες οι ψηφιακές αγορές να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους, όσον αφορά την αφαίρεση των επικίνδυνων προϊόντων. Η Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο της Ε.Ε. θεσπίζει μεν διαδικασίες κοινοποίησης και απόσυρσης ως προς το προβληματικό διαδικτυακό περιεχόμενο, αλλά δεν τις ρυθμίζει με λεπτομέρεια.

Ρύθμιση

Η συμφωνία με τους τέσσερις ψηφιακούς κολοσσούς ρυθμίζει ακριβώς αυτές τις λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα, η Alibaba (για την AliExpress), η Amazon, το eBay και η Rakuten France δεσμεύονται να ανταποκρίνονται εντός δύο εργάσιμων ημερών στις κοινοποιήσεις, τις οποίες απευθύνουν οι Αρχές στα σημεία επαφής των εταιρειών σχετικά με την αφαίρεση καταχωρίσεων που προσφέρουν μη ασφαλή προϊόντα. Οι εταιρείες θα πρέπει να παρακολουθούν το ζήτημα και να ενημερώνουν τις αρχές σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν. Επίσης, δεσμεύονται να παρέχουν στους πελάτες ένα σαφή τρόπο για την κοινοποίηση καταχωρίσεων επικίνδυνων προϊόντων. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα αντιμετωπίζονται με ταχύτητα και θα παρέχεται η κατάλληλη απάντηση εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Στη βάση της συμφωνίας οι τέσσερις εταιρείες δεσμεύονται να συμβουλεύονται τις πληροφορίες σχετικά με ανακληθέντα/επικίνδυνα προϊόντα, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα, καθώς και τις πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως από τις αρχές επιβολής του νόμου, και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ως προς τα εν λόγω προϊόντα, όταν αυτά μπορούν να εντοπιστούν. Τέλος, δεσμεύονται να παρέχουν ειδικά ενιαία σημεία επαφής για τις αρχές των κρατών – μελών της Ε.Ε. όσον αφορά τις κοινοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας ως προς θέματα που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων.

Αξιολόγηση

Οι τέσσερις διαδικτυακές αγορές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογούν κάθε έξι μήνες την πρόοδο που σημειώνεται σχετικά με τις δεσμεύσεις, δημοσιεύοντας σχετική έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει και άλλες ψηφιακές εταιρείες να ακολουθήσουν το παράδειγμα των τεσσάρων και να υπογράψουν τη δέσμευση, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων στο διαδίκτυο για τους καταναλωτές στην Ε.Ε.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr