Εξοικειωμένες με την ψηφιοποίηση οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Καλά προετοιμασμένες για τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής είναι, σήμερα, οι γυναίκες – στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εξοικειωμένες με την ψηφιοποίηση και την τεχνολογία, ενώ αγκαλιάζουν το disruption και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα. Σύμφωνα με την πρώτη διεθνή έκθεση της KPMG για τις Global Female Leaders (GFLs), οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις, στην πλειοψηφία τους (77%), θεωρούν το disruption περισσότερο ευκαιρία παρά απειλή. Μάλιστα, οι μισές (51%) πιστεύουν ότι η εταιρεία τους είναι συντελεστής του disruption στον κλάδο τους, παρά θύμα του disruption από τους ανταγωνιστές.

Η έρευνα δείχνει ότι 93% των γυναικών, που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις, διαπιστώνει την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών καινοτομίας και της υλοποίησης αυτής την επόμενη τριετία. Επιπλέον, το 77% σκοπεύει να αυξήσει τη χρήση των προγνωστικών μοντέλων/αναλύσεων δεδομένων, ενώ το 58% έχει λάβει στρατηγικές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα την τελευταία τριετία (αντί να τα παραβλέπει χάριν της διαίσθησης).

Τεχνητή νοημοσύνη

Η έκθεση δείχνει ότι σχεδόν μία στις δύο (το 48%) νιώθει εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η τεχνολογία blockchain, η μεικτή πραγματικότητα και οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις. Ωστόσο, οι GFLs είναι περισσότερο επιφυλακτικές σχετικά με την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στο δυναμικό, καθώς μόλις το 47% υποστηρίζει ότι θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις από αυτές που θα καταργήσει. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άντρες CEO ήταν 62%.

Στο μεταξύ, μόνο το 21% των GFLs πιστεύει ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τους έχει μη ρεαλιστικές προσδοκίες όσον αφορά στην απόδοση επενδύσεων από έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Αντίστοιχα, αυτό το πιστεύει το 55% των συμμετεχόντων στη μελέτη CEO Outlook, που καταγράφει τις απόψεις των ανδρών που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις.

Το μέλλον

Ταυτόχρονα, οι γυναίκες αποδεικνύονται πιο αισιόδοξες για το μέλλον των επιχειρήσεων στο τιμόνι των οποίων βρίσκονται: το 73% των GFLs αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών άνω του 2%, ενώ το 17% αναμένει ανάπτυξη κάτω από 2%. Αντίστοιχα, περισσότεροι από τους μισούς άντρες CEO (55%) δεν αναμένουν ανάπτυξη κύκλου εργασιών άνω του 2%. Όσον αφορά στις στρατηγικές ανάπτυξης, οι GFLs επικεντρώνονται στην οργανική ανάπτυξη, με το 45% να θεωρεί πως αποτελεί την καλύτερη στρατηγική ανάπτυξης.

Στη μελέτη CEO Outlook, αντιθέτως, μόνο το 28% προτάσσει την οργανική ανάπτυξη, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (33%) επικεντρώνεται στις στρατηγικές συμμαχίες. Αυτά τα αποτελέσματα συνάδουν με τις προσδοκίες για αύξηση του δυναμικού, με το 33% των GFLs να αναμένουν αύξηση τουλάχιστον 6%, σε σύγκριση με 37% των αντρών ομολόγων τους. Οι GFLs είναι ευέλικτες και γνωρίζουν τα δυνατά τους σημεία. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν να πιστεύουν ότι χρειάζεται αλλαγή της νοοτροπίας προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των φύλων.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr