Το Erasmus+ έργο “StartUp Academy” στην Nagykanizsa της Ουγγαρίας για το Hackathon Training

    Από: Startup Team

Ο στόχος του προγράμματος “StartUp Academy” είναι να αναπτύξει, να τεστάρει και να εφαρμόσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για ανέργους νέους με επιχειρηματικές ιδέες, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ύστερα από εκτενή μελέτη, οι εταίροι του έργου σχεδίασαν και ανέπτυξαν το εκπαιδευτικό υλικό «Μαθησιακές ενότητες για νέους (ηλικίας 18-35 ετών) με καινοτόμες ιδέες αλλά με περιορισμένες επιχειρηματικές δεξιότητες». Οι μαθησιακές ενότητες, έχουν ένα βασικό επίπεδο (Φάση 1) και ένα προχωρημένο επίπεδο (Φάση 2). Το βασικό επίπεδο ήταν μια online εκπαίδευση με 7 ενότητες. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης, μέσω των 7 ενοτήτων, εστιάσαμε στην παροχή βοήθειας στους νέους, προκειμένου να μάθουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες για την επαγγελματική ζωή.

Οι νέοι που ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εκπαίδευση μοιράστηκαν την επιχειρηματική τους πρόταση με την ομάδα του “StartUp Academy” και από αυτές τις ιδέες επιλέχθηκαν 48 άτομα από 5 διαφορετικές χώρες για να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση και στον διαγωνισμό Hackathon που διήρκησε 5 ημέρες και πραγματοποιήθηκε στο Nagykanizsa της Ουγγαρίας στις 16 – 20 Απριλίου 2018.

Την πρώτη μέρα, οι νέοι εν δυνάμει επιχειρηματίες, κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε μια κριτική επιτροπή. Οι νέοι με τις καλύτερες ιδέες δημιούργησαν μικρές «επιχειρηματικές ομάδες» καλώντας τους άλλους συμμετέχοντες να ενώσουν τις νέες εικονικές τους «εταιρείες» που δημιουργήθηκαν για να θέσουν σε εφαρμογή νέες επιχειρηματικές ιδέες. Έτσι δημιουργήθηκαν περίπου 12 ομάδες, των 3-4 μελών που θα παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια του έργου. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδήλωσης με διάρκεια 5 ημέρες, τα μέλη κάθε ομάδας  συνεργάστηκαν και μπόρεσαν να μάθουν προηγμένες δεξιότητες για την επαγγελματική ζωή.

Την τελευταία μέρα της εκπαίδευσης Hackathon, διοργανώθηκε ένας διαγωνισμός. Η εκδήλωση αυτή ήταν ένας καινοτόμος και δημιουργικός τρόπος παρουσίασης των επιχειρηματικών ιδεών, από όπου ανακάλυψαν νέες δυναμικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις τοπικές οικονομικές ανάγκες και συνθήκες, αναδεικνύοντας τα πραγματικά δυνατά σημεία των συμμετεχόντων. Από τις 12 επιχειρηματικές ιδέες που παρουσιάστηκαν, η κριτική επιτροπή επέλεξε τις 4 καλύτερες ομάδες/επιχειρήσεις που ήταν οι Knowledge, Tattoo, Snail και Wooden και οι οποίες στη συνέχεια θα υποστηριχθούν για να προετοιμάσουν τις ατομικές μελέτες βιωσιμότητας τους με τη βοήθεια επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων.