Με “προίκα” 420 εκατ. το πρώτο ταμείο της ΕΕ για ευρυζωνικές υποδομές

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Με αρχική “προίκα” 420 εκατ.ευρώ ξεκινά το πρώτο Ταμείο της ΕΕ, που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στις ευρυζωνικές υποδομές. Το Ευρυζωνικό Ταμείο “Συνδέοντας την Ευρώπη” (Connecting Europe Broadband Fund) φιλοδοξεί να κινητοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 1 δισ.ευρώ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Ήδη, όπως έγινε γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), από κοινού με το γερμανικό KfW, την ιταλική Cassa depositi e prestiti και το γαλλικό Caisse des Dépôts έχουν συγκεντρώσει τα πρώτα κεφάλαια για το Ταμείο, τα οποία είναι της τάξης των 420 εκατ.ευρώ. Τα εν λόγω κεφάλαια προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα σε περιοχές που δεν καλύπτονται επαρκώς σήμερα στην Ευρώπη. Στόχος είναι κυρίως οι αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιφέρειες και περιοχές, οι οποίες δεν έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ιδιωτικών επενδύσεων.Το Ταμείο δημιουργήθηκε για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες χρηματοδότησης ευρυζωνικών έργων μικρότερης κλίμακας σε όλη την Ευρώπη, τα οποία επί του παρόντος δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η στήριξη αυτή θα συμπληρώσει τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, καθώς και άλλες χρηματοδοτήσεις που διατίθενται επί του παρόντος στην αγορά μέσω ιδιωτών επενδυτών ή ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το Ευρυζωνικό Ταμείο “Συνδέοντας την Ευρώπη” είναι η πρώτη επενδυτική πλατφόρμα για την υποστήριξη ευρυζωνικών υποδομών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), που αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου Juncker για την Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι η επενδυτική πλατφόρμα είναι ανοικτή στη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών.

Αρχικά κεφάλαια

Στο Ευρυζωνικό Ταμείο “Συνδέοντας την Ευρώπη” έχουν, μέχρι στιγμής, δεσμευτεί να εισφέρουν: η ΕΤΕπ 140 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το EFSI), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», θα επενδύσει 100 εκατ.ευρώ, η KfW 50 εκατ.ευρώ, η Cassa Depositi e Prestiti θα επενδύσει 50 εκατ. ευρώ, η Caisse des Dépôts επίσης 50 εκατ.ευρώ, ενώ οι διαχειριστές (Cube IM) θα επενδύσουν τουλάχιστον 5 εκατ.ευρώ και άλλα 25 εκατ. ευρώ θα συνεισφέρουν ιδιώτες επενδυτές από την Ευρώπη.

Να σημειωθεί ότι το Ταμείο θα παρέχει την κάλυψη διαφόρων κινδύνων στους επενδυτές (με την ανάληψη της πρώτης ζημίας από την Επιτροπή), ενώ εγγυάται την ισορροπία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτών επενδυτών.

Κατά τη διάρκεια πενταετούς επενδυτικής περιόδου, το Ταμείο σκοπεύει να επενδύσει κεφάλαια σε οικονομικά και τεχνικά βιώσιμα ευρυζωνικά έργα (με επίκεντρο τα νέα έργα υποδομής). Οι επενδύσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους ευρωπαϊκούς στόχους συνδεσιμότητας για την παροχή έως το 2025 συνδέσεων στο Διαδίκτυο με ταχύτητες 1 Gigabit σε όλα τα σχολεία, τους κόμβους μεταφορών και τους κύριους παρόχους δημόσιων υπηρεσιών καθώς και σε επιχειρήσεις με έντονο ψηφιακό προφίλ.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr