Θέση εργασίας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

    Από: Startup Team

Θέση εργασίας προσφέρει η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. την παρούσα περίοδο. Συγκεκριμένα, αναζητά εργαζόμενο, ο οποίος θα ενταχθεί στην Οικονομική Διεύθυνση για να καλύψει τη θέση του Υπάλληλου Οικονομικής Διεύθυνσης, η οποία αναφέρεται στον Οικονομικό Ελεγκτή. Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν εμπειρία στην Ελεγκτική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, επιδεικνύουν ακεραιότητα και επαγγελματική ωριμότητα, είναι αποφασιστικοί, δυναμικοί και με εστίαση στο αποτέλεσμα, με ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και διακρίνονται για την αξιοπιστία τους.

Ο Υπάλληλος Οικονομικής Διεύθυνσης ασχολείται και υποστηρίζει τον Οικονομικό Ελεγκτή, στην εφαρμογή όλων των ελεγκτικών διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί από την Οικονομική Διεύθυνση καθώς και στην προετοιμασία των μηνιαίων/ετήσιων αναφορών (Reporting) και στην διαχείριση των διαφόρων δωρεών.

Ενδεικτικά καθήκοντα

 • · Παρακολουθεί τα διαχειριστικά συστήματα των διαφόρων εμπορικών λειτουργιών που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός, πραγματοποιεί μηνιαίες εξωλογιστικές συμφωνίες και ελέγχους ορθότητας των συναλλαγών προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ορθές λογιστικές εγγραφές στο λογιστικό σύστημα
 • · Συμμετέχει και υποστηρίζει τον Οικονομικό Ελεγκτή στην σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού και συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους Ορκωτούς Ελεγκτές για παροχή στοιχείων και διευκρινίσεων
 • · Συμμετέχει στην διαδικασία μηνιαίας επισκόπησης των ισοζυγίων και λογιστικών υποσυστημάτων του Οργανισμού
 • · Συμμετέχει στην περαιτέρω ανάπτυξη του ERP συστήματος του Οργανισμού
 • · Εφαρμόζει τα λογιστικά συστήματα και τις διαδικασίες ελέγχου

Απαραίτητα προσόντα:

 • · Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δύο έως πέντε έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας και να είναι κάτοχοι πτυχίου (AEI) σε Λογιστική / Χρηματοοικονομικά / Οικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

 • · Μεταπτυχιακός τίτλος στην Ελεγκτική, Λογιστική ή/και Χρηματοοικονομική θα συνεκτιμηθεί
 • · Πολύ καλή γνώση χειρισμού λογιστικού λογισμικού (ERP) και ειδικά η εμπειρία στο λογισμικό Navision θα συνεκτιμηθεί
 • · Πολύ καλή γνώση λογιστικής
 • · Ικανότητα εστίασης σε προσυμφωνημένους στόχους, χρησιμοποιώντας σχετικές διαδικασίες και τηρώντας τις προθεσμίες
 • · Αναλυτική και συνθετική σκέψη στον χειρισμό των ανατιθέμενων εργασιών
 • · Ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων και αποτελεσματική αλληλεπίδραση
 • · Δεξιότητα σε περιβάλλον MS Office (Word, PowerPoint, Excel) και ψηφιακές δεξιότητες
 • · Άριστο επίπεδο γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως την Παρασκευή 03/08 (14:00 ώρα Ελλάδας)
 • Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αρκεί η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ως επισύναψη) του βιογραφικού σας σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.finance@snfcc.org
 • Το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να κατατεθεί είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά