Ακόμα μία καινοτομία από το Πολυτεχνείο Κρήτης

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Το Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων PROTEAS LIFE09 ENV/GR/291 (www.proteas-reach.gr) και CHEREE LIFE15 GIE/GR/943 (www.reach-cheree.gr) (Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων LIFE Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης) ανέπτυξε και επικαιροποίησε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR και την ελληνική νομοθεσία το καινοτόμο ηλεκτρονικό εργαλείο ADR-PROTEAS για τους καθ’ οδόν ελέγχους των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίκωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος «το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΥΜΕ) ενέκρινε την εγκυρότητα του ηλεκτρονικού αυτού εργαλείου για χρήση και υποστήριξη στη διενέργεια καθ’ οδόν ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Σημειώνεται ότι στη νέα ΚΥΑ «Παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες και διοικητικές κυρώσεις» έχει ενσωματωθεί (άρθρο 9) η χρήση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών για τη διενέργεια των καθ’ οδόν ελέγχων.

Τα αρμόδια όργανα ελέγχου με τη χρήση του λογισμικού ADR-PROTEAS μέσω tablet ή κινητού έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν με εύκολο και γρήγορο τρόπο τον έλεγχο συμμόρφωσης των οχημάτων σύμφωνα με τη Συμφωνία ADR.

Το λογισμικό περιλαμβάνει:

α) Ηλεκτρονική βάση δεδομένων των επικίνδυνων εμπορευμάτων ώστε με την εισαγωγή συγκεκριμένων δεδομένων να εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές, εξαιρέσεις και ειδικές διατάξεις ADR και

β) Ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου παραβάσεων βάσει των προδιαγραφών μεταφοράς του εμπορεύματος και της επιλογής συγκεκριμένων παραμέτρων για τον έλεγχο τυχόν παραβάσεων και την επιβολή προστίμων.

Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα:
· Άμεσης σύνδεσης με βάσεις δεδομένων επικίνδυνων εμπορευμάτων και του Υπουργείου.
· Καταχώρισης όλων των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων και ελέγχου των προδιαγραφών, σημάνσεων, εξαιρέσεων, κλπ.
· Παραγωγής προκαθορισμένης λίστας ελέγχων – παραβάσεων για κάθε είδος ελεγχόμενου φορτίου (π.χ. δεξαμενές, χύδην φορτία, συσκευασμένα, κλπ.).
· Καταχώρισης στοιχείων του ΣΑΜΕΕ (Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων).
· Εξαγωγής αναφοράς των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου με τα σημεία των παραβάσεων και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και του επίσημου Καταλόγου Καθ’ oδόν Ελέγχου Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για χορήγηση στον Οδηγό.
· Τήρησης ιστορικού αποτελεσμάτων των ελέγχων ανά ελεγκτή, μεταφορική εταιρεία, όχημα, κλπ.

Στο πλαίσιο αναμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου για τους καθ’ οδόν ελέγχους οχημάτων, λειτουργεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΥΜΕ) σχετική διυπουργική Ομάδα Εργασίας (ΑΔΑ: ΨΩ4Δ4653ΟΞ-3ΕΑ), με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εθνικών αρχών ελέγχου. Μεταξύ των θεμάτων που επεξεργάζεται η Ομάδα είναι η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για την αναμόρφωση των διαδικασιών ελέγχων.

Στο ίδιο πλαίσιο το Υπουργείο ξεκίνησε την πιλοτική χρήση του ADR-PROTEAS για την ταχύτερη και ορθότερη διεξαγωγή των καθ’ οδόν ελέγχων. Για το σκοπό αυτό συμφωνήθηκε και εκτελείται ένα σχέδιο εκπαιδευτικών και πιλοτικών δράσεων υποστήριξης από το Πρόγραμμα LIFE CHEREE (Πολυτεχνείο Κρήτης) και το Υπουργείο (YYΜΕ, ΓΓ Μεταφορών, Πρόσκληση: Αριθμ. Πρωτ. οικ. Γ6/38789/1377). Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2018 από το Εργαστήριο Βιομηχανικής Ασφάλειας του ΠΚ (κα. Λ. Μαχαιρά) και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων & Ευπαθών Τροφίμων του ΥΥΜΕ για τους καθ΄ ύλην αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του ADR-PROTEAS διενεργήθηκαν έλεγχοι (4 Ιουλίου 2018) σε φορτηγά μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων στα διόδια της Ελευσίνας από την Τροχαία, την Λιμενική Αστυνομία, Τελωνιακούς υπαλλήλους και παρουσία υπαλλήλων του ΥΥΜΕ, της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών και της ερευνητικής ομάδας του ΠΚ. Κατά την διαδικασία ελέγχθηκαν οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων με τη χρήση του e-tool ADR-PROTEAS και διαπιστώθηκε η επιτυχής λειτουργία της πλατφόρμας σε πραγματικές συνθήκες.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr