Διεύρυνση και αναβάθμιση ερευνητικής συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

 

Tην διεύρυνση και αναβάθμιση του διακρατικού προγράμματος συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας στην Έρευνα και Καινοτομία συζήτησαν ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας Thomas Rachel με τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη και την Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας, Πατρίτσια Κυπριανίδου, σε επίσκεψη αντιπροσωπείας στελεχών του γερμανικού Υπουργείου στο ΥΠΠΕΘ.

Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου διακρατικού προγράμματος από δημόσιους πόρους ανέρχεται συνολικά στα 18 εκ. €, 9 εκ. € από την κάθε χώρα, για δύο έτη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, μετά από ανοιχτή προκήρυξη και αξιολόγηση από τις δύο χώρες, επελέγησαν για χρηματοδότηση 24 κοινά ερευνητικά έργα στους τομείς Υγείας και Βιοεπιστημών, Αγροδιατροφής, Ενέργειας, Υλικών, Βασικών Τεχνολογιών Γενικής Εφαρμογής (KETs) καθώς και στην διεπιστημονική συνεργασία στους τομείς των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών επιστημών, Πολιτισμού & Τουρισμού.

Ενδεικτικός της μεγάλης ανταπόκρισης στο πρόγραμμα, από την ελληνική και γερμανική επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα, είναι ο αριθμός των προτάσεων που έφτασε στις 213, γεγονός που καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον και την υψηλή προτεραιότητα που προσδίδουν και οι δύο χώρες στην διακρατική συνεργασία.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για το μοναδικό πολυθεματικό διμερές πρόγραμμα, το οποίο υλοποιεί η Γερμανία με άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συζήτηση για την αναβάθμιση της συνεργασίας κινήθηκε σε δύο άξονες με πρώτο την διερεύνηση των δυνατοτήτων επιχειρηματικής αξιοποίησης των ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων της τρέχουσας δράσης, με βάση την συνεργασία του Ιδρύματος Fraunhofer-Venture με ελληνικούς φορείς.

Δεύτερο άξονα της συζήτησης αποτέλεσε η προοπτική αναβάθμισης της διμερούς συνεργασίας με την δημιουργία νέου προγράμματος που θα στηρίζει την μακροπρόθεσμη σύμπραξη ελληνικών και γερμανικών ερευνητικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε παρόμοια πεδία και έχουν ήδη δεσμούς ερευνητικής συνεργασίας. Οι συμπράξεις αυτές θα μπορούσαν να συνδυαστούν με το ελληνικό πρόγραμμα «εμβληματικών πρωτοβουλιών» που εστιάζεται σε ερευνητικές δράσεις με έντονη κοινωνική απήχηση. Παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία από την Πολιτεία του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας για τον καρκίνο.

Η συνάντηση για τον κ. Ράχελ υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδομητική και τα ζητήματα που τέθηκαν θα εξειδικευθούν και σε τεχνικό επίπεδο.

Ο Αν. Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης με αφορμή την μεγάλη ανταπόκριση της επιστημονικής κοινότητας στην προκήρυξη και την συνέχιση της διμερούς συνεργασίας δήλωσε:

«Μέσω της διακρατικής συμφωνίας έχει αναπτυχθεί ήδη μια επιτυχημένη και σταθερή συνεργασία ανάμεσα στους ερευνητικούς φορείς των δύο κρατών, με επόμενο βήμα την αποτελεσματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσα από την σύμπραξη φορέων και επιχειρήσεων καθώς και την αναβάθμισή της με την ενδεχόμενη «διδυμοποίηση» ελληνικών και γερμανικών ερευνητικών φορέων σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα με σαφές κοινωνικό πρόσημο».

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr