Ανεπαρκές packaging και branding για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Σημάδια ενίσχυσης της δυναμικής του αγροτικού τομέα στα χρόνια της κρίσης, αλλά και ενδείξεις ότι, σε μεγάλο βαθμό, παραμένει δέσμιος των διαρθρωτικών και όχι μόνο αδυναμιών του καταγράφει το τελευταίο –εβδομαδιαίο– δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας (που περιλαμβάνει τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία) έχει ενισχύσει σημαντικά την ποσοστιαία συμμετοχή του στο σύνολο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης στο 3,9% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 από 2,7% το 2007.

Παράλληλα, το εμπορικό ισοζύγιο του αγροτικού τομέα, αν και παραμένει ελλειμματικό, εμφανίζει σημάδια ενίσχυσης των εξαγωγών την τελευταία διετία με τις τελευταίες να αποτελούν το 19,2% του συνόλου των εξαγωγών το 2017.

Επιπλέον, στη διάρκεια της ύφεσης, ενισχύθηκε το ποσοστό συμμετοχής των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα, φτάνοντας στο 12,1% του συνόλου το 2017, έναντι 11,1% το 2008. Η τάση αυτή συνεχίζεται και στο πρώτο τρίμηνο του 2018 όπου η αύξηση της απασχόλησης φτάνει το 3,3% σε ετήσια βάση.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η συμβολή του πρωτογενούς τομέα στη μεταβολή της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας τα τελευταία έτη είναι, σύμφωνα με τoυς αναλυτές της Alpha Bank, ιδιαίτερα μικρή. Ειδικότερα, στο πρώτο τρίμηνο του 2018, ήταν μόλις 0,2% έναντι μηδενικής συμβολής το 2017 και αρνητικής το 2016 (-0,4). Η στασιμότητα αυτή των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει σε τάση υποχώρησης της συμμετοχής του κλάδου στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, η οποία το 2014 είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή στο 4,3%.

Πέρα από την έλλειψη συνεπούς στρατηγικής για τον αγροτικό τομέα, το χρόνιο πρόβλημα των μικρών εκμεταλλεύσεων και την εξάρτηση από τις επιδοτήσεις, η Alpha Bank θεωρεί ότι τροχοπέδη αποτελεί και ο χαμηλός βαθμός τυποποίησης (packaging και branding), ενώ προτείνει, μετα

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr