Το 80% των Ελλήνων εξαγωγέων δεν επηρεάζεται από τον Κανονισμό GDPR

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ανεπηρέαστες αφήνει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR), σύμφωνα τουλάχιστον με τις εκτιμήσεις των ίδιων των εξαγωγέων. Σε ερώτηση σχετική με το πώς θα επηρεαστούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, το 80% απάντησε πως η επιχείρησή τους δεν θα επηρεαστεί από το νέο κανονισμό. Αντίθετα, το 12% εκτιμά πως ο νέος κανονισμός θα επηρεάσει θετικά την επιχείρησή του, ενώ το 8% αρνητικά. Συνολικά, λοιπόν, ο ο νέος Κανονισμός δεν επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας.

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει ο δείκτης “Trade Confidence Index (TCI), τον οποίο κατήρτισαν για 4η φορά ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και η εταιρεία DHL, μέλος του ΣΕΒΕ. Ο Trade Confidence Index (TCI) καταγράφει τις προσδοκίες των Ελλήνων εξαγωγέων για τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές συνθήκες, καθώς και τις εγχώριες και διεθνείς πωλήσεις τους για το 1ο εξάμηνο 2018. Ειδικό θέμα για την τρέχουσα καταγραφή αποτέλεσε ο νέος κανονισμός για την προστασία των δεδομένων και η επίδρασή τους στους Έλληνες εξαγωγείς.

Ο Δείκτης TCI ΣΕΒΕ-DHL για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε 126,25 μονάδες (TCI>100 = αισιοδοξία και TCI<100 = απαισιοδοξία) έναντι 125,75 μονάδων το δεύτερο εξάμηνο του 2017, 99,5 μονάδων το πρώτο εξάμηνο του 2017 και 89,7 μονάδες το δεύτερο εξαμήνου του 2016. Τα αποτελέσματα της μελέτης του ΣΕΒΕ δείχνουν ότι οι προσδοκίες των Ελλήνων εξαγωγέων παραμένουν θετικές, όπως και στο προηγούμενο εξάμηνο, ωστόσο, αποτυπώνεται και ο προβληματισμός σχετικά με τις εγχώριες και τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες.

Σταθερότητα

Σύμφωνα με την εικόνα που περιγράφει ο ΤCI, το 57% των ερωτηθέντων αναμένει σταθερότητα όσον αφορά στις εγχώριες οικονομικές συνθήκες, ενώ το 27% εκτιμά ότι αυτές θα βελτιωθούν. Το υπόλοιπο 16% του δείγματος προσδοκά επιδείνωση των εγχώριων οικονομικών συνθηκών, εξέλιξη η οποία βασίζεται κυρίως στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τους Έλληνες εξαγωγείς.

Η εικόνα διαφοροποιείται σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, καθώς το 35% των ερωτηθέντων απάντησε πως αναμένει επιδείνωση, ενώ το 45% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει κάποια μεταβολή στις οικονομικές συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1ο εξάμηνο του 2018. Αντίστοιχα, μόλις 20% είναι το ποσοστό των εξαγωγέων που αναμένουν βελτίωση των διεθνών οικονομικών συνθηκών.

Η αισιοδοξία σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις συνεχίστηκε και στο πρώτο εξάμηνο 2018, καθώς το 57% του δείγματος αναμένει αύξηση και το 36% σταθερότητα. Η δυσμενής εγχώρια οικονομική συγκυρία παραμένει η σημαντικότερη αιτία για την οποία το 7% των ερωτηθέντων αναμένει μείωση των εγχώριων πωλήσεών του.

Όσον αφορά στις εξαγωγές, οι θετικές εκτιμήσεις διατηρήθηκαν στα ίδια ποσοστά με το β εξάμηνο 2017, καθώς το 64% προσδοκά αύξηση των εξαγωγών, το 31% σταθερότητα και μόλις το 5% μείωση των εξαγωγών.

Βελτίωση

Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η θετική μεταβολή του δείκτη TCI οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική βελτίωση των προσδοκιών σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις, ωστόσο, συνολικά ο δείκτης TCI ΣΕΒΕ-DHL για το πρώτο εξάμηνο του 2018 σημείωσε σχετικά μικρή άνοδο κατά 0,5 μονάδες εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού αρνητικών απαντήσεων σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες. Παράλληλα, αποτυπώθηκε για ακόμη μία φορά η αισιοδοξία που διακατέχει τους εξαγωγείς σχετικά με τις εγχώριες και διεθνείς πωλήσεις της επιχείρησής τους.

Η έρευνα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 19/04/18–02/05/18 σε επιλεγμένο δείγμα 250 εξαγωγικών επιχειρήσεων από όλη τη χώρα (οι 222 ανταποκρίθηκαν). Η επιλογή των επιχειρήσεων έγινε μέσω διαστρωματικής δειγματοληψίας, στα πρότυπα αντίστοιχων ερευνών που πραγματοποιούνται από εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, ενώ για τη συλλογή των στοιχείων των επιχειρήσεων αξιοποιήθηκε η βάση δεδομένων της ICAP.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr