Μέχρι 600.000 ευρώ τα νέα LEADER για 35άρηδες και μικρή μεταποίηση

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

Με τις προσκλήσεις για τα ιδιωτικά έργα να υπολογίζονται για τον Σεπτέµβριο, αξίζει να σηµειωθεί ότι όλα τα έργα µεταποίησης γεωργικών προϊόντων προϋπολογισµού ως 600.000 ευρώ θα προκηρυχθούν µέσω των Leader όµως η αυξηµένη ενίσχυση του 65% έχει προβλεφθεί µόνο για έργα κάτω των 300.000 ευρώ.

Όσον αφορά τις προκηρύξεις του Leader Ηρακλείου που διαθέτει και τον µεγαλύτερο προϋπολογισµό από όλα τα προγράµµατα, δηλαδή 13,9 εκατ. ευρώ προβλέπονται τα παρακάτω:

Μεταποίηση: Ειδικό βάρος θα δοθεί: στα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, σε προϊόντα κοσµετολογίας και φαρµακευτικής από γεωργικά προϊόντα (πχ προϊόντα από αλόη, λάδι, αρωµατικά φυτά) και µονάδων παραγωγής αιθέριων ελαίων, σε τυροκοµεία και παραπροϊόντα γάλακτος, στα τυποποιητήρια µελιού, λαδιού, κρασιού, σε µονάδες παραγωγής αποσταγµάτων από οπωροκηπευτικά ή αµπελοοϊνικής προέλευσης (τσικουδιά) και σε µονάδες επεξεργασίας υπολειµµάτων ελαιουργείων δύο φάσεων για δηµιουργία κοµπόστ.

Στο προτεινόμενο έργο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία (ΑΜΕΑ). Το ανώτερο συνολικό κόστος της επένδυσης µπορεί να ανέρχεται µέχρι 180.000 ευρώ. Η στήριξη των προαναφερόµενων επενδύσεων µε ποσοστό ενίσχυσης 65% (ΚΑΝ 1407/2013-de minimis).

∆ικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα µέχρι 35 ετών και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν νέοι/ες (µέχρι 35 ετών) µε ποσοστό τουλάχιστον 75% και η διαχείρισή τους ασκείται αποκλειστικά από τους νέους.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr