Η τεχνολογία στην υπηρεσία της θεραπείας του καρκίνου

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Την τεχνολογία επιχειρεί να επιστρατεύσει η Ευρώπη στη μάχη για τη θεραπεία του καρκίνου. Ο καρκίνος είναι η δεύτερη κατά σειράν αιτία θανάτου στην Ε.Ε. και με τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης, η καταπολέμηση του καρκίνου θα παραμείνει αναμφίβολα προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια.

Με αυτό το σκεπτικό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) του Σχεδίου Γιούνκερ έχει υποστηρίξει δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους €40 εκατ., για την εταιρεία βιοτεχνολογίας Nanobiotix. Το δάνειο θα συμβάλει στη χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης, από την Nanobiotix, καινοτόμων θεραπειών του καρκίνου.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Επίτροπος κ. Βιτένις Αντρουκάιτις δήλωσε: “Πρέπει να έχουμε καινοτόμο και εξειδικευμένη έρευνα προς διαρκή αναζήτηση νέων θεραπειών. Η χρηματοδότηση της έρευνας για τη νανοσωματιδιακή αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελεί παράδειγμα της σοβαρότητας που αποδίδουμε στην καταπολέμηση του καρκίνου, με τη σημαντική υποστήριξη της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας”.

Θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την υλοποίηση συνολικών επενδύσεων €100 δις για την έρευνα και καινοτομία μέσω του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027.

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα – το “Ορίζων Ευρώπη”- το πλέον φιλόδοξο μέχρι σήμερα, το οποίο θα αξιοποιήσει τα επιτεύγματα του προηγούμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας “Ορίζων 2020”.

Εφαρμογές

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη”, η Επιτροπή θα δρομολογήσει νέες αποστολές με φιλόδοξους στόχους και μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για την αντιμετώπιση ζητημάτων, που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή. Αυτές μπορούν να κυμαίνονται από την καταπολέμηση του καρκίνου μέχρι τις καθαρές μεταφορές ή την απαλλαγή των ωκεανών από τα πλαστικά. Οι αποστολές αυτές θα σχεδιάζονται από κοινού με τους πολίτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη – μέλη.

Μάλιστα, μέσα από το νέο πρόγραμμα η Επιτροπή προτείνει να διπλασιαστεί η στήριξη για τα κράτη – μέλη, που υστερούν στις προσπάθειές τους να αξιοποιήσουν στο έπακρο το εθνικό τους δυναμικό έρευνας και καινοτομίας.

Στο μεταξύ, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη δημιουργία ενός σημείου ενιαίας εξυπηρέτησης, ώστε οι πιο ελπιδοφόρες – και με μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης – καινοτόμες τεχνολογίες να μεταφερθούν από το εργαστήριο στις εμπορικές εφαρμογές. Το νέο πρόγραμμα θα συμβάλει στον εντοπισμό και τη χρηματοδότηση ταχέως εξελισσόμενων καινοτομιών υψηλού κινδύνου με μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας νέων αγορών.

Η αρχή της “ανοικτής επιστήμης” θα καταστεί ο τρόπος λειτουργίας του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη”, στο πλαίσιο του οποίου θα απαιτείται η ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και δεδομένα. Αυτό θα βοηθήσει τη διείσδυση στην αγορά και την αύξηση του δυναμικού καινοτομίας των αποτελεσμάτων που θα έχουν παραχθεί με χρηματοδότηση της Ε.Ε.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr