Κανόνες για τη μεταφορά online περιεχομένου εντός ΕΕ

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι Ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται πρόσβαση στις υπηρεσίες online περιεχομένου, για τις οποίες έχουν πληρώσει, με τον ίδιο τρόπο όπως θα είχαν και στη χώρα τους. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι αν κάποιος πληρώνει συνδρομή σε έναν πάροχο online τηλεοπτικού περιεχομένου, όταν βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ μπορεί να παρακολουθεί και να «κατεβάζει» τηλεοπτικές ταινίες και σειρές όπως ακριβώς και στη χώρα του. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για όλες τις επί πληρωμή συνδρομές παροχής online περιεχομένου, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, παιχνίδια, μουσική και αθλητικά γεγονότα.

Επίσης, αν οι καταναλωτές έχουν υπογράψει συμβόλαιο με πάροχο online περιεχομένου, το οποίο περιορίζει την πρόσβασή όταν βρίσκονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, ή αν έπρεπε κατά το παρελθόν να πληρώσουν επιπλέον για να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό, οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν πλέον.

Οι κανόνες της ΕΕ καλύπτουν επίσης τη δωρεάν εγγραφή σε online περιεχόμενο όταν οι πολίτες ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, αλλά σε προαιρετική βάση. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες online περιεχομένου όταν βρίσκεται κανείς στο εξωτερικό εξαρτάται από τον πάροχο.

Χρεώσεις
Ο πάροχος περιεχομένου δεν επιτρέπεται να χρεώνει πρόσθετη επιβάρυνση για να έχει ο πολίτης, κατά την παραμονή του σε άλλη χώρα της ΕΕ, πρόσβαση σε περιεχόμενο για το οποίο έχει ήδη πληρώσει συνδρομή. Επίσης, πρέπει να έχει πρόσβαση με τους ίδιους όρους όπως και στη χώρα διαμονής τους, για παράδειγμα, πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο, στο ίδιο φάσμα και αριθμό συσκευών, για τον ίδιο αριθμό χρηστών και με τις ίδιες λειτουργικές δυνατότητες.

Εξάλλου, ο πάροχος περιεχομένου δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζει σκόπιμα την ποιότητα του περιεχομένου που λαμβάνει κάποιος όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό. «Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι η ποιότητα του online σας περιεχομένου εξαρτάται και από το δίκτυο που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο περιεχόμενό σας (σύνδεση Wi-Fi ή δίκτυο 3G/4G)» διευκρινίζει η ΕΕ. Να σημειωθεί ότι η πρόσβαση σε online περιεχόμενο με χρήση δικτύου 3G/4G, ενόσω βρίσκεται κάποιος σε άλλη χώρα της ΕΕ, συνυπολογίζεται στη χρήση δεδομένων που παρέχεται στο πλαίσιο του συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας.

Επαλήθευση
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ΕΕ, ο πάροχος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μέχρι δύο από τους παρακάτω τρόπους για την επαλήθευση της χώρας διαμονής κάποιου πολίτη στην ΕΕ:

-το δελτίο ταυτότητάς ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο εξακρίβωσης της ταυτότητας,

-τα στοιχεία πληρωμής, όπως τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας,

-τη διεύθυνση όπου έχετε εγκαταστήσει χωριστή ενότητα set-top box, αποκωδικοποιητή ή παρόμοια συσκευή

-την απόδειξη πληρωμής τέλους για παροχή υπηρεσιών, όπως δημόσια ραδιοτηλεόραση,

-το συμβόλαιο διαδικτυακής ή τηλεφωνικής σύνδεσης, ή άλλο παρόμοιο συμβόλαιο,

-την εγγραφή σε τοπικούς εκλογικούς καταλόγους,

-την πληρωμή τοπικών φόρων

-τον λογαριασμό για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας στη χώρα διαμονής σας στην ΕΕ.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr