14 καινοτόμα σχέδια υψηλού επιπέδου χρηματοδοτεί η ΕΕ

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Τη στρατηγική της για στήριξη της καινοτομίας ενισχύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει 14 σχέδια υψηλού επιπέδου, προκειμένου να εισαγάγουν ταχύτερα τις καινοτομίες τους στην αγορά, στο πλαίσιο της δράσης «Επιτάχυνση της καινοτομίας» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC). Προσφέρει έως και 3 εκατ. ευρώ ανά σχέδιο σε κοινοπραξίες, αποτελούμενες από 3 έως 5 εταίρους, οι οποίες περιλαμβάνουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), βιομηχανικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και άλλους παράγοντες όπως φυτώρια επιχειρήσεων, επενδυτές ή τον δημόσιο τομέα. Η εν λόγω δράση αφορά σχετικά ώριμες πρωτοποριακές τεχνολογίες, έννοιες και επιχειρηματικά μοντέλα που βρίσκονται κοντά στην αγορά. Οι συμμετέχοντες έχουν επίσης πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής καθοδήγησης και επιτάχυνσης.

Στα έργα, που επιλέγονται για χρηματοδότηση, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που βελτιώνει την ποιότητα των βίντεο και περιορίζει την κίνηση βίντεο συνεχούς ροής στο διαδίκτυο. Επίσης, μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται τεχνολογία ανακύκλωσης για την εισαγωγή καουτσούκ από ελαστικά «στο τέλος του κύκλου ζωής τους» στις γραμμές παραγωγής, αλλά και ένα σύστημα για τη θεραπεία της επίμονης κολπικής μαρμαρυγής.

Η δράση

Η δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας» αφορά ριζικά νέα, πρωτοποριακά προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή επιχειρηματικά μοντέλα που ανοίγουν νέες αγορές. Στα 14 σχέδια τα οποία δικαιούνται υποστήριξη συμμετέχουν 59 εταίροι, μεταξύ των οποίων ΜΜΕ, βιομηχανικοί εταίροι, πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί από 18 χώρες.

Επενδύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την υλοποίηση συνολικών επενδύσεων 100 δις.ευρώ για την έρευνα και καινοτομία μέσω του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Πρόκειται για το νέο πρόγραμμα –το “Ορίζων Ευρώπη”– το πλέον φιλόδοξο μέχρι σήμερα, το οποίο θα αξιοποιήσει τα επιτεύγματα του προηγούμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας “Ορίζων 2020”. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζων Ευρώπη”, η Επιτροπή θα δρομολογήσει νέες αποστολές με φιλόδοξους στόχους και μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για την αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή. Αυτές μπορούν να κυμαίνονται από την καταπολέμηση του καρκίνου μέχρι τις καθαρές μεταφορές ή την απαλλαγή των ωκεανών από τα πλαστικά. Οι αποστολές αυτές θα σχεδιάζονται από κοινού με τους πολίτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη.

Μάλιστα, μέσα από το νέο πρόγραμμα η Επιτροπή προτείνει να διπλασιαστεί η στήριξη για τα κράτη-μέλη, που υστερούν στις προσπάθειές τους να αξιοποιήσουν στο έπακρο το εθνικό τους δυναμικό έρευνας και καινοτομίας.

Στο μεταξύ, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη δημιουργία ενός σημείου ενιαίας εξυπηρέτησης, ώστε οι πιο ελπιδοφόρες -και με μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης- καινοτόμες τεχνολογίες να μεταφερθούν από το εργαστήριο στις εμπορικές εφαρμογές.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr