Το 97% των εταιρειών της Ευρώπης θα επενδύσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Όλο και πιο κομβικό ρόλο στην ατζέντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων καταλαμβάνει πλέον η τεχνολογία. Για την ακρίβεια, η μεγαλύτερη αλλαγή στις ευρωπαϊκές μεσαίες εταιρείες για το 2018 επικεντρώνεται στην τεχνολογία. Για παράδειγμα, ενώ το 2017 το 70% των επικεφαλής των μεσαίων επιχειρήσεων δήλωνε ότι δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών, σήμερα, ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (75%) δηλώνει ότι θα υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, το 97% αναφέρει ότι σχεδιάζει να υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, καθιστώντας την περιοχή πρωτοπόρο στην ενσωμάτωση των γνωστικών τεχνολογιών και της μηχανικής μάθησης (machine learning).

Ωστόσο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΥ, EY Growth Barometer: Europe, πολύ λιγότερες ευρωπαϊκές μεσαίες επιχειρήσεις συνδυάζουν αυτήν τη στροφή με την ανάλογη στρατηγική για την καταπολέμηση των επερχόμενων κυβερνο-απειλών. Μόνο το 7% των διευθυντικών στελεχών του δείγματος επενδύει στην τεχνολογία για τη μείωση των κυβερνο-απειλών και μόλις το 5% θεωρεί ότι οι απειλές στον κυβερνοχώρο αποτελούν βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη.

Ανθρώπινο δυναμικό

Στο μεταξύ, επιβεβαιώνοντας την αισιοδοξία τους για την αύξηση εσόδων, πάνω από το ένα τρίτο (37%) των διευθυντικών στελεχών των μεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σκοπεύουν να προσλάβουν υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, ενώ κανείς δεν προτίθεται να μειώσει το εργατικό του δυναμικό. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατατάσσουν την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες (33%) ως κορυφαίο παράγοντα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Παράλληλα, αναφέρουν ότι μια βελτιωμένη επιχειρηματική κουλτούρα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση νέων και ψηφιακά εξοικειωμένων εργαζομένων (36%). Ακολουθώντας μια μαζική μετατόπιση που καταγράφεται σε όλον τον κόσμο, το 42% των στελεχών κατατάσσει τη διαφορετικότητα και την πολυμορφία του ανθρώπινου δυναμικού στην κορυφή των στρατηγικών προτεραιοτήτων ως προς τις προσλήψεις, ποσοστό αυξημένο κατά 29% σε σχέση με το 2017.

Αισιοδοξία

Η ετήσια έρευνα, που καταγράφει τις απόψεις 863 στελεχών μεσαίων επιχειρήσεων σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα (62%) των ερωτηθέντων αναμένουν ανάπτυξη των εταιρειών τους μεταξύ 6% και 10%, ποσοστό αυξημένο κατά 38 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της περσινής έρευνας. Παράλληλα, ένα επιπλέον 24% στοχεύει σε διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης 11%-15% κατά τους προσεχείς 12 μήνες, ποσοστό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες. Κινητήριος δύναμη αυτής της αισιοδοξίας είναι η διεθνής επέκταση των εταιρειών, καθώς το 25% των Ευρωπαίων επικεφαλής μεσαίων επιχειρήσεων την τοποθετεί ως κορυφαία αναπτυξιακή προτεραιότητα.

Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι αναπτυξιακές φιλοδοξίες είναι εντονότερες στη Ρωσία και την Ολλανδία, όπου το 38% των στελεχών προβλέπει ανάπτυξη άνω του 11% στους επόμενους 12 μήνες. Η Γερμανία και η Γαλλία, οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, ακολουθούν, με το 31% των μεσαίων επιχειρήσεων και στις δύο αγορές να προβλέπει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που εκτιμά ότι θα επιτύχει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης περιορίζεται στο 24%, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το Brexit εξακολουθεί να επηρεάζει τις προοπτικές.

Κίνδυνοι

Δεδομένου ότι επικεντρώνονται στην επέκταση εκτός συνόρων, οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών μεσαίων επιχειρήσεων αναφέρουν ως σημαντικότερη εξωτερική απειλή την υποτονική παγκόσμια ανάπτυξη (28%), καταγράφοντας αύξηση 18% σε σχέση με το 2017. Η υποτονική παγκόσμια ανάπτυξη γίνεται ένας ακόμα πιο απειλητικός κίνδυνος, καθώς ανησυχίες, όπως η γεωπολιτική αβεβαιότητα (9%) και τα δύσκολα εμπόδια στο εμπόριο (2%), ακολουθούν. Άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τις ανεπαρκείς ταμειακές ροές, μία απειλή που το 37% των Διευθυνόντων Συμβούλων των μεσαίων επιχειρήσεων κατατάσσει ως κορυφαία λειτουργική πρόκληση για την ανάπτυξη (αύξηση 22% από το 2017).

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr