Ένα νέο διαφορετικό μέσο επιχειρηματικής δικτύωσης για επαγγελματίες!

    Από: Startup Team

Η agresocial.com αποτελεί μέσο επιχειρηματικής δικτύωσης (Businness, Social Media) με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε με επαγγελματίες, παραγωγούς, εταιρείες των κλάδων της Αγροδιατροφής, του Εμπορίου, των εξαγωγών, Εστίασης, Υπηρεσιών, Ξενοδοχείων και άλλων.

Με την agresocial.com μπορείτε να αναζητήσετε συνεργασίες αγοράς και πώλησης προϊόντων και να προβάλετε τα προϊόντα σας, καταχωρώντας αγγελίες ενδιαφέροντος αγοραπωλησίας.

Υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης αγγελιών αγοράς-πώλησης τροφίμων, παραδοσιακών προϊόντων και ειδών Λαϊκής Τέχνης (agroemarket, agroecreativity). Επιπλέον, επαγγελματίες και εταιρείες πώλησης αγροτικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν αγγελίες προσφορών πώλησης (agro eshop).

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι και εταιρείες μπορούν να καταχωρήσουν τις υπηρεσίες τους και τα μέλη της Agresocial  έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για ζήτηση και προσφορά  εργασίας.

Όλα τα μέλη της πλατφόρμας λαμβάνουν ενημέρωση με email για τις καταχωρήσεις στους κλάδους που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον.

Σε κάθε αγγελία υπάρχει δυνατότητα αποστολής μηνύματος ενδιαφέροντος στο μέλος που την έχει αναρτήσει και χάρτης με λεπτομέρειες χλμ. απόστασης καθώς και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όλα τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να αναρτήσουν posts, photo, video, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, κλείνοντας συνεργασίες, επεκτείνοντας το επιχειρηματικό τους δίκτυο.

Φιλανθρωπικές Οργανώσεις, Σχολεία, Σχολές, Σύλλογοι, Ιδρύματα, έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν και να παρουσιάσουν τις δικές τους ανάγκες σε εξοπλισμό, τρόφιμα, εθελοντική εργασία, είδη πρώτης ανάγκης και άλλα.

Η agresocial.com αποτελεί μοναδικό μέσο επιχειρηματικής δικτύωσης με δυναμικό χαρακτήρα καθώς θα συνεχίσει να εξελίσσεται εντάσσοντας και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης των παραγωγών, επαγγελματιών και εταιρειών.

Όλες οι υπηρεσίες θα λειτουργήσουν σε εφαρμογή σε Android και IOS.