ΕΥ: Η παγκόσμια ανάπτυξη δημιουργεί αισιοδοξία μεταξύ των ευρωπαϊκών μεσαίων επιχειρήσεων

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

25% των ευρωπαϊκών μεσαίων επιχειρήσεων σχεδιάζει διεθνή επέκταση

Οι ευρωπαϊκές μεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζονται αισιόδοξες για το επόμενο δωδεκάμηνο και προχωρούν σε φιλόδοξα αναπτυξιακά σχέδια, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της ετήσιας έκθεσης της ΕΥ, EY Growth Barometer: Europe. Τα στελέχη των μεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων φαίνεται να ενθαρρύνονται από τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής εμπιστοσύνης στην Ευρώπη, μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007-2008, και δεν επηρεάζονται από τις ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με τον αυξανόμενο εθνικισμό και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των εντάσεων στο διεθνές εμπόριο.

Η ετήσια έρευνα, που καταγράφει τις απόψεις 863 στελεχών μεσαίων επιχειρήσεων σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα (62%) των ερωτηθέντων αναμένουν ανάπτυξη των εταιρειών τους μεταξύ 6% και 10%, ποσοστό αυξημένο κατά 38 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της περσινής έρευνας. Παράλληλα, ένα επιπλέον 24% στοχεύει σε διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης 11%-15% κατά τους προσεχείς 12 μήνες, ποσοστό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες.

Κινητήριος δύναμη αυτής της αισιοδοξίας είναι η διεθνής επέκταση των εταιρειών, καθώς το 25% των Ευρωπαίων επικεφαλής μεσαίων επιχειρήσεων την τοποθετεί ως κορυφαία αναπτυξιακή προτεραιότητα.

Ανάπτυξη εκτός συνόρων

Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι αναπτυξιακές φιλοδοξίες είναι εντονότερες στη Ρωσία και την Ολλανδία, όπου το 38% των στελεχών προβλέπει ανάπτυξη άνω του 11% στους επόμενους 12 μήνες.

Η Γερμανία και η Γαλλία, οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, ακολουθούν, με το 31% των μεσαίων επιχειρήσεων και στις δύο αγορές να προβλέπει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που εκτιμά ότι θα επιτύχει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης περιορίζεται στο 24%, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το Brexit εξακολουθεί να επηρεάζει τις προοπτικές.

Σε ό,τι αφορά στη διεθνή επέκταση, ξεχωρίζει η Γαλλία με το 33% των ερωτηθέντων να επιδιώκει να επεκταθεί σε μια νέα αγορά εκτός συνόρων. Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο το 16% των επικεφαλής των μεσαίων επιχειρήσεων αναφέρει ως βασική προτεραιότητα τη διασυνοριακή επέκταση.

Κίνδυνοι για την ανάπτυξη

Δεδομένου ότι επικεντρώνονται στην επέκταση εκτός συνόρων, οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών μεσαίων επιχειρήσεων αναφέρουν ως σημαντικότερη εξωτερική απειλή την υποτονική παγκόσμια ανάπτυξη (28%), καταγράφοντας αύξηση 18% σε σχέση με το 2017. Η υποτονική παγκόσμια ανάπτυξη γίνεται ένας ακόμα πιο απειλητικός κίνδυνος, καθώς ανησυχίες, όπως η γεωπολιτική αβεβαιότητα (9%) και τα δύσκολα εμπόδια στο εμπόριο (2%), ακολουθούν. Άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τις ανεπαρκείς ταμειακές ροές, μία απειλή που το 37% των Διευθυνόντων Συμβούλων των μεσαίων επιχειρήσεων κατατάσσει ως κορυφαία λειτουργική πρόκληση για την ανάπτυξη (αύξηση 22% από το 2017).

Η υιοθέτηση και κατανόηση της τεχνολογίας

Η έρευνα διαπιστώνει, επίσης, ότι η μεγαλύτερη αλλαγή στις ευρωπαϊκές μεσαίες επιχειρήσεις το 2018 επικεντρώνεται στην τεχνολογία. Ενώ πέρυσι το 70% των επικεφαλής των μεσαίων επιχειρήσεων δήλωνε ότι δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών, σήμερα, ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (75%) δηλώνει ότι υιοθετεί την τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, το 97% αναφέρει ότι σχεδιάζει να υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, καθιστώντας την περιοχή πρωτοπόρο στην ενσωμάτωση των γνωστικών τεχνολογιών και της μηχανικής μάθησης (machine learning).

Ωστόσο, πολύ λιγότερες ευρωπαϊκές μεσαίες επιχειρήσεις συνδυάζουν αυτήν τη στροφή με την ανάλογη στρατηγική για την καταπολέμηση των επερχόμενων κυβερνο-απειλών. Μόνο το 7% των διευθυντικών στελεχών του δείγματος επενδύει στην τεχνολογία για τη μείωση των κυβερνο-απειλών και μόλις το 5% θεωρεί ότι οι απειλές στον κυβερνοχώρο αποτελούν βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη.

Το ανθρώπινο δυναμικό και τα σχέδια για προσλήψεις

Επιβεβαιώνοντας την αισιοδοξία τους για την αύξηση εσόδων, πάνω από το ένα τρίτο (37%) των διευθυντικών στελεχών των μεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σκοπεύουν να προσλάβουν υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, ενώ κανείς δεν προτίθεται να μειώσει το εργατικό του δυναμικό. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατατάσσουν την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες (33%) ως κορυφαίο παράγοντα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Παράλληλα, αναφέρουν ότι μια βελτιωμένη επιχειρηματική κουλτούρα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση νέων και ψηφιακά εξοικειωμένων εργαζομένων (36%). Ακολουθώντας μια μαζική μετατόπιση που καταγράφεται σε όλον τον κόσμο, το 42% των στελεχών κατατάσσει τη διαφορετικότητα και την πολυμορφία του ανθρώπινου δυναμικού στην κορυφή των στρατηγικών προτεραιοτήτων ως προς τις προσλήψεις, ποσοστό αυξημένο κατά 29% σε σχέση με το 2017.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Τα υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας που καταγράφονται μεταξύ των επικεφαλής των ευρωπαϊκών μεσαίων επιχειρήσεων ως προς τις αναπτυξιακές τους προοπτικές, αποτελούν δίχως αμφιβολία θετική εξέλιξη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι, την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις αυτές σχεδιάζουν να αυξήσουν την εξωστρέφειά τους. Το μήνυμα για τη χώρα μας είναι σαφές: παρά το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και του αυξανόμενου προστατευτισμού, οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να στραφούν στις διεθνείς αγορές, αντισταθμίζοντας την πεπερασμένη ζήτηση στην Ελλάδα. Το εγχείρημα αυτό αποτελεί ίσως τη βασικότερη προϋπόθεση για την επάνοδο της χώρας σε βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης».

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr