Πρόσκληση για υποβολή καινοτόμων ιδεών στον Διαγωνισμό DESIGNSCAPES

    Από: Startup Team
πηγή: epixeiro.gr

​Για τον διαγωνισμό καινοτομίας DESIGNSCAPES, ενημερώνει ο Δήμος Σπάρτης.​

Το έργο DESIGNSCAPES–Design Enabled Innovation in Urban Environment (Καινοτομία στο Αστικό Περιβάλλον αξιοποιώντας εργαλεία σχεδιασμού) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020. Στοχεύει στην προώθηση της Καινοτομίας στο Αστικό Περιβάλλον αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία και μεθόδους σχεδιασμού. Για το λόγο αυτό έχει εξασφαλίσει το ποσό του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση 100 καινοτόμων ιδεών, από όλη την Ευρώπη, που δίνουν λύση σε μείζονα αστικά προβλήματα.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του έργου, μετά την έγκριση της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος, Διαγωνισμός Καινοτομίας που περιλαμβάνει τρεις προσκλήσεις για την υποβολή καινοτόμων ιδεών είτε από πρόσωπα, είτε από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Η χρηματοδότηση ανέρχεται έως τις 25.000 ευρώ ανά ιδέα που θα επιλεγεί. Επιλέξιμοι για την υποβολή ιδεών/ προτάσεων είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες για το διαγωνισμό και τα αντίστοιχα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα designscapes.eu/open-calls/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στο email: info@designscapes.eu.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
epixeiro.gr