Η Ευρώπη ενέκρινε υπό όρους τη συγχώνευση Wind Tre και Hutchison

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Τη συγχώνευση μεταξύ Wind Tre και Hutchison ενέκρινε, υπό όρους, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο του Κοινοτικού Κανονισμού περί συγκεντρώσεων, η Ένωση έδωσε το “πράσινο φως” για την απόκτηση από την Hutchison του αποκλειστικού ελέγχου της Wind Tre, η οποία επί του παρόντος ελέγχεται από την Hutchison και τη VEON. Η Hutchison θα εξακολουθήσει να είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των όρων της απόφασης της Επιτροπής. Η Wind Tre δημιουργήθηκε το 2016 από το συνδυασμό των δραστηριοτήτων της θυγατρικής της VimpelCom (τώρα VEON) WIND με τις θυγατρικές της H3G της Hutchison, αντίστοιχα, του τρίτου και τέταρτου μεγαλύτερου φορέα της ιταλικής αγοράς κινητής τηλεφωνίας.

Στην επανεξέταση της συμφωνίας το 2016, η Επιτροπή εξέτασε τις ανησυχίες ότι η δημιουργία της Wind Tre έχει μειώσει τον ανταγωνισμό στην ιταλική αγορά κινητής τηλεφωνίας και εμπόδιζε την ανταγωνιστικότητα των φορέων εκμετάλλευσης κινητών εικονικών δικτύων (φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν την υποδομή δικτύου άλλων φορέων εκμετάλλευσης, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Η Επιτροπή ενέκρινε τη συναλλαγή το 2016, διότι οι ανησυχίες της αντιμετωπίστηκαν πλήρως μέσω αποτελεσματικών διαρθρωτικών μέσων που προσέφεραν οι εταιρείες Hutchison και VimpelCom. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα επέτρεψαν την είσοδο στην αγορά της γαλλικής τηλεπικοινωνιακής εταιρείας Iliad ως νέος φορέας εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας στην Ιταλία. Η εφαρμογή αυτών των διορθωτικών μέτρων συνεχίζεται.

Τα προβλήματα ανταγωνισμού

Τον Ιούλιο του 2018, η Hutchison συμφώνησε να αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της Wind Tre. Η Επιτροπή επανεξέτασε αυτή τη νέα συμφωνία. Διαπίστωσε ότι, εκτός από τη δημιουργία της Wind Tre και την είσοδο της Iliad στην αγορά, δεν σημειώθηκε σημαντική αλλαγή στο ανταγωνιστικό τοπίο των ιταλικών αγορών κινητής τηλεφωνίας σε σύγκριση με εκείνο που εκτιμήθηκε το 2016. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η νέα συναλλαγή δεν θα μεταβάλει την υπάρχουσα κατάσταση του ανταγωνισμού.

Ωστόσο, οι όροι του 2016 εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Για να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες, η Hutchison πρότεινε να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που υπέβαλαν από κοινού με τη VimpelCom (σήμερα VEON) το 2016. Αυτό αφορά ειδικότερα την ολοκλήρωση της μεταφοράς φάσματος και την εκποίηση ιστότοπου και την εφαρμογή της εθνικής συμφωνίας περιαγωγής έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου της Iliad.

Οι εταιρείες

Η Hutchison είναι πολυεθνικός όμιλος με έδρα το Χονγκ Κονγκ και δράση σε πέντε επιχειρηματικές κατηγορίες: λιμάνια και συναφείς υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο, υποδομές, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες. Το τμήμα τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει τα συμφέροντα σε κινητές και σταθερές επιχειρήσεις στην Αυστρία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Wind Tre, από την πλευρά της, είναι πάροχος σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ιταλία.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr