Το 24% των Ελλήνων διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Πολύ κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται οι επιδόσεις των Ελλήνων όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες. Οι Έλληνες διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε ποσοστό 24% (26% ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος). Πάντως, μόνο το 22% του πληθυσμού έχει περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες από τις βασικές, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. είναι 31%. (2017). Ωστόσο, όπως επισημαίνει σχετική έρευνα του ΙΟΒΕ, ειδικά όσον αφορά τα digital skills οι προηγμένες δεξιότητες είναι αυτές που επιτρέπουν στο άτομο να ωφεληθεί ουσιαστικά από την τεχνολογία και να ενισχύσει την παραγωγικότητά του και τελικά την οικονομική ανάπτυξη.

Για παράδειγμα, μια αύξηση του αριθμού των ατόμων με προηγμένες ηλεκτρονικές δεξιότητες κατά 80.000 συνδέεται με την αύξηση της ετήσιας δημιουργίας επιχειρήσεων κατά 500 νέες επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, μια αύξηση του αριθμού των ατόμων με προηγμένες ηλεκτρονικές δεξιότητες κατά 80.000 αντιστοιχεί σε αύξηση του μέσου ετήσιου μισθού στο σύνολο της οικονομίας κατά €420. Επιπλέον, όπως διαπιστώνει η έρευνα, μια αύξηση του αριθμού των ατόμων στην Ελλάδα με προηγμένες ηλεκτρονικές δεξιότητες κατά 80.000 αντιστοιχεί σε αύξηση των συνολικών ετήσιων εξαγωγών ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών κατά €1,2 δις.

Τέλος, μια αύξηση του αριθμού των ατόμων στην Ελλάδα με προηγμένες ηλεκτρονικές δεξιότητες κατά 80.000 αντιστοιχεί σε αύξηση του δείκτη τεχνολογικής υιοθέτησης του World Economic Forum κατά 0,41 μονάδες, γεγονός που μεταφράζεται σε βελτίωση της κατάταξής της Ελλάδας κατά 5 θέσεις στην Ε.Ε.: κατατάσσεται στην 22η θέση από την 27η θέση στις 28 χώρες που έχει σήμερα.

Συνεπώς, η Ελλάδα θα πρέπει άμεσα να κινηθεί, ώστε να μειώσει το χάσμα που διαπιστώνεται σε ψηφιακές δεξιότητες, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη, στον εκσυγχρονισμό των χώρων εργασίας, αλλά και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά και του δημοσίου τομέα.

 

ICT specialists
Σύμφωνα με άλλο εύρημα της έρευνας του ΙΟΒΕ, μόνο το 1,6% των συνολικών απασχολούμενων στη χώρα, είναι επαγγελματίες των ΤΠΕ (ICT specialists), επίδοση που, επίσης, είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Η μελέτη διαπιστώνει, μάλιστα, ότι μια αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών ΤΠΕ που απασχολούνται στην ελληνική οικονομία κατά 1.000 άτομα συνδέεται με την αύξηση του ελληνικού ετήσιου ΑΕΠ κατά €480 εκατ. σε πραγματικούς όρους.

“Η Ελλάδα, χρειάζεται μία τεχνολογική αλλαγή, να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις της σε ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να μην υστερεί στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού σε σχέση με τις άλλες χώρες”,ανέφερε ο Επίκουρος Καθηγητής του ΕΜΠ, κ. Άγγελος Τσακανίκας, παρουσιάζοντας τη μελέτη του ΙΟΒΕ.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr