Ίδρυμα Σ. Νιάρχος: Αμειβόμενη πρακτική άσκηση για 25 ειδικότητες

    Από: Startup Team

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσφέρει θέσεις για αμειβόμενη πρακτική άσκηση (paid internship) σε κατάλληλους υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δράσεις κοινωφελών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καθημερινές λειτουργίες ενός κοινωφελούς ιδρύματος και να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση της φιλοσοφίας και του έργου δωρεοδόχων/οργανισμών, οι οποίοι προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες και προγράμματα στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας και της υγείας και του αθλητισμού.

Θέσεις πρακτικής άσκησης είναι διαθέσιμες και στα τρία γραφεία του Ιδρύματος:

  • Αθήνα
  • Νέα Υόρκη
  • Μόντε Κάρλο

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:

  • Ενεργή κοινωνική συμμετοχή
  • Επαρκείς γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας στα Αγγλικά
  • Επαρκείς δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Άλλα προσόντα, ανάλογα με τη συγκεκριμένη θέση πρακτικής άσκησης (π.χ. Tεχνικά, Πληροφορικής, Λογιστικής ή Δημοσίων Σχέσεων)

Όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καθώς και οι προϋποθέσεις περί νόμιμης εργασίας και ισχύουσας άδειας διαμονής ή θεώρησης εισόδου (Visa) αποτελούν ευθύνη του εκπαιδευόμενου.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την σχετική Φόρμα Αίτησης, μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, 2018, (10:00 EST)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά τις περιοχές και τους όρους συμμετοχής

 

Δείτε το έγγραφο

 

Πηγή: Workenter