Η ανάπτυξη του Fintech μπορεί να αυξήσει το ελληνικό ΑΕΠ κατά 0,6%

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ως ένα εργαλείο για την τόνωση της ανάπτυξης, τη μεγέθυνση του ΑΕΠ και την τόνωση της απασχόλησης, μπορεί να λειτουργήσει ο πολλά υποσχόμενος κλάδος της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Financial Technology – Fintech). Η ανάπτυξη του κλάδου των fintech εταιρειών στην Ελλάδα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ έως και 0,6% σε περίπτωση που η αξία συναλλαγών μέσω fintech υπηρεσιών προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και έως 1,8% σε περίπτωση που η Ελλάδα εξελιχθεί σε ένα fintech περιφερειακό πόλο καινοτομίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, από τη δραστηριοποίηση Fintech επιχειρήσεων του εξωτερικού στην Ελλάδα και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ο κλάδος αναμένεται να συνεισφέρει από 0,1% (συντηρητικό σενάριο) έως και 0,5% (φιλόδοξο σενάριο) στο ΑΕΠ της χώρας, αυξάνοντας το δείκτη άμεσων ξένων επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ κατά 0,27% και 1,36% αντίστοιχα.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις περιλαμβάνονται σε μελέτη, που πραγματοποίησαν οι καθηγητές Γ. Δουκίδης (ΟΠΑ) και Π. Κουρουθανάσης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο). Η μελέτη εκτιμά, ακόμη, ότι η ανάπτυξη του κλάδου των fintech εταιρειών μπορεί να οδηγήσει σε τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, υποστηρίζοντας τη δημιουργία έως και 50 καινοτόμων ψηφιακών επιχειρήσεων, αλλά και τη δημιουργία 2.000 άμεσων και 3.000 έμμεσων θέσεων εργασίας. Επίσης, ο κλάδος μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω μείωση της “σκιώδους οικονομίας”, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει σε έως και 1% του ΑΕΠ σε περίπτωση που η Ελλάδα προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στη διείσδυση και χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών και έως 3,9% σε περίπτωση που η Ελλάδα προσεγγίσει χώρες – ηγέτες στη διείσδυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως η Πορτογαλία.

Χρηματοδότηση

Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες fintech μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα μηχανισμό εναλλακτικής χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω P2P πλατφορμών δανεισμού, που δυνητικά μπορεί να καλύψει έως και €1,5 δις του χρηματοδοτικού κενού των ελληνικών επιχειρήσεων σε περίπτωση που η Ελλάδα αποτελέσει περιφερειακό πόλο καινοτομίας στο χώρο του fintech και προσεγγίζοντας την ανάπτυξη του κλάδου σε χώρες –  ηγέτες, όπως η Βρετανία. Να σημειωθεί ότι – σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (Σεπτέμβριος 2018) – έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για παροχή υπηρεσιών τύπου FinTech στην Ελλάδα πάνω από 375 ιδρύματα πληρωμών και περισσότερα από 170 ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος κρατών – μελών του ΕΟΧ, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι αμιγώς ψηφιακά.

Διεθνής εικόνα

Η μελέτη των δύο καθηγητών διαπιστώνει, εξάλλου, αποτυπώνοντας τη διεθνή πραγματικότητα ότι οι χώρες – ηγέτες στην παροχή FinTech υπηρεσιών είναι οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, στις οποίες εδρεύουν οι περισσότερες FinTech επιχειρήσεις και πραγματοποιούνται οι μεγαλύτερες επενδύσεις. Στην Ευρώπη, δυναμικό κλάδο στις FinTech έχουν η Γερμανία, παρ’ όλο το αυστηρό ρυθμιστικό καθεστώς και οι σκανδιναβικές χώρες με επίκεντρο τη Σουηδία. Ως φιλικότερες στις FinTech, εξαιτίας και των αναταραχών που δημιούργησε το επερχόμενο Brexit και μπορούν να αποτελέσουν οδηγό και για την Ελλάδα, αποτελούν η Λιθουανία, έχοντας προσαρμόσει το χρηματοοικονομικό της σύστημα στην προσέλκυση των FinTech και το Βέλγιο υιοθετώντας μια πιο τεχνοκρατική αντιμετώπιση στην αδειοδότηση των FinTech.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr