Απονομή Πιστοποιητικού Τήρησης Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Μικροπιστώσεων, στο ΚΕΠΑ

    Από: Startup Team

Το Πιστοποιητικό Τήρησης των προτύπων του Ευρωπαϊκού Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς (Δεοντολογίας) για την Παροχή Μικροπιστώσεων, απονεμήθηκε από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΚΕΠΑ (μέλος του MicrofinanceCentreMFC), για τη λειτουργία των Κέντρων “microSTARS” τα οποία αποτελούν πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ για την παροχή μικροπιστώσεων και υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης στις Ελληνικές Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Καλής Συμπεριφοράς (ECoCG) για την παροχή μικροπιστώσεων παρέχει ένα σύνολο προτύπων όσον αφορά στη διαχείριση, τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων, την υποβολή εκθέσεων και τις σχέσεις καταναλωτών και επενδυτών που είναι κοινές στον τομέα των μικροπιστώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα πρότυπα είναι προς όφελος των πελατών, των επενδυτών, των ιδιοκτητών κεφαλαίων, των διαχειριστών, των ρυθμιστικών αρχών και των οργανισμών

Ήδη το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων «microSTARS» που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς, από το 2016 έχει αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες υποστήριξης και παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών προς όφελος των νέων επιχειρηματιών και των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων των δύο περιοχών, ενώ έχει συμβάλλει καθοριστικά σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα στην παροχή μικροπίστωσης σε αυτούς.

Απώτερος στρατηγικός στόχος των κέντρων «microSTARS» είναι να καταστούν ένας βιώσιμοςΦορέας ΠαροχήςΜικροχρηματοδοτήσεων, όπου θα έχει αποστολή :

 

1. Την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

2. Την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων με την παροχή μικροδανείων σε όσους δεν έχουν πρόσβαση ή/και δεν διαθέτουν ευκαιρίες χρηματοδότησης, με σκοπό την περαιτέρω οικονομική τους ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη.

3. Την Παροχή Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των ωφελούμενων / επιχειρηματιών, και κατ’ επέκταση τη δημιουργία μετρήσιμου κοινωνικού αποτυπώματος.

Η λήψη του πιστοποιητικού από το ΚΕΠΑ θα αποτελέσει σημαντικό διαβατήριο στην προσπάθεια του Φορέα να προωθήσει το θεσμό των Μικροπιστώσεων στην Ελλάδα και να συμμετέχει ενεργά στην αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Μικροπιστώσεων που έχει ανακοινωθεί ότι θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Στην κατεύθυνση αυτή, το ΚΕΠΑ θα υλοποιήσει το επόμενο διάστημα σχετικές ενέργειες ενημέρωσης, με αποκορύφωμα την διεξαγωγή εκδήλωσης στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Χρηματοδοτήσεων στις 20 Οκτωβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Κέντρα «microSTARS» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με τα στελέχη του ΚΕΠΑ στα δύο Κέντρα (Θεσσαλονίκη : τηλ. 2310-274033, κα. Αγνή Παγούνη (pagounia@microstars.gr) και κα. Βάσω Παρασκευά (paraskevav@microstars.gr), Κιλκίς : κ. Δημήτρης Κατσαρέλλος, τηλ. 23410-27175, katsarellosd@microstars.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα : www.microstars.gr.