31.500 θέσεις εργασίας, τώρα – 88.500 έως το τέλος του έτους

    Από: Startup Team

11 νέα προγράμματα πρόκειται να προκηρυχθούν μέχρι το Α΄ τρίμηνο του 2019.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε 88.500 ανέργους εκ των οποίων 31.500 θέσεις θα καλυφθούν έως το τέλος του έτους από νέους.

Σημειώστε ότι, όλες οι δράσεις θα υλοποιηθούν από τον ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά:

1) 5.500 άνεργοι και υποψήφιοι πτυχιούχοι (έως €1.140)

Αφορά άνεργους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας 22-29 ετών.

Οι υποψήφιοι θα εργαστούν σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:

 • την άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο επιστημονικό αντικείμενο των υποψηφίων
 • την θεσμική αναβάθμιση του δημοσίου μέσω συγκεκριμένων project που εκτελεί υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό και
 • την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικία σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας

Διάρκεια: 12 μήνες
Αποδοχές: για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.040 ευρώ και για την κατηγορία Τ.Ε. έως 990 ευρώ

Σημειώστε:

 • Για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.

2) 16.000 νέοι ωφελούμενοι από την νέα γενιά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

Οι Δράσεις αφορούν κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης, ηλικίας 24-29 ετών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα τέλη του 2018 και θα δοθεί έμφαση σε ανέργους ειδικοτήτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού.

3) Πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας 18-29 στους τομείς της αγροδιατροφής, μεταποίησης, κυκλική οικονομία

 • Ωφελούμενοι: 10.000
 • Προγραμματισμός: Αρχές 2019
 • Η δράση αφορά άνεργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις, σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης.
 • Ενίσχυση της κλαδικής διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας – γέφυρες ανάμεσα σε κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός με την αγροδιατροφή

4) Στοχευμένη Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής (22-29)

 • Ωφελούμενοι: 3.000
 • Προγραμματισμός: τέλη 2018
 • Η δράση έχει ως ομάδα στόχου ανέργους αποφοίτους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης έως 29 ετών.
 • Δημιουργεί νέες επαγγελματικές διεξόδους σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειμένων.
 • Ενδεικτικές ειδικότητες:
 1. διαχείριση κοινωνικών δικτύων,
 2. marketing πολιτιστικών οργανισμών,
 3. διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών,
 4. συμβουλευτική τρίτης ηλικίας,
 5. αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.

5) Πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας «υψηλού γνωσιακού περιεχομένου» σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας

 • Ωφελούμενοι: 10.000
 • Προγραμματισμός: Οκτώβριος 2018
 • Σκοπός του προγράμματος θα είναι η επιδότηση θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) αλλά και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας σύμφωνα με τον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό.
 • Η κατεύθυνση των άνεργων αποφοίτων υψηλής κατάρτισης στους κλάδους αιχμής έχει ως στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητα των επιχειρήσεων και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα έχει αυτή στην ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην οικονομία
 • Η επιδότηση θα είναι 12μήνη και θα καλύπτει μέχρι το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και διαμορφώνεται:
 1. έως 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1.600 ευρώ)
 2. έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1.400 ευρώ)
 3. έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1.200 ευρώ)

Πηγή: Workenter