Στα $133,7 δισ. οι παγκόσμιες δαπάνες για λύσεις ασφαλείας έως το 2022

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης θα καταγράψουν οι παγκόσμιες δαπάνες για λύσεις ασφαλείας τα επόμενα χρόνια, καθώς επιχειρήσεις και καταναλωτές αναζητούν προστασία της ψηφιακής τους δραστηριότητας. Υπό αυτό το σκεπτικό, οι σχετικές δαπάνες (hardware, software και λύσεις ασφαλείας) αναμένεται να διαμορφωθούν στα επίπεδα των $ 133,7 δισ. το 2022. Σύμφωνα με το report “Worldwide Semiannual Security Spending Guide” της International Data Corporation (IDC), ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των δαπανών για την ασφάλεια θα είναι της τάξης του 9,9% έως το 2022. Ως αποτέλεσμα, η συνολική δαπάνη για την ασφάλεια θα αυξηθεί κατά 45% το 2022 σε σχέση με το τρέχον έτος, οπότε εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε $ 92,1 δισ. Πάντως, σύμφωνα με την IDC, η αύξηση των δαπανών για την ασφάλεια θα επιβραδυνθεί σταδιακά κατά την περίοδο της πρόβλεψης έως το 2022. “Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων συγκεντρώνει την προσοχή των των επιχειρήσεων, οι οποίες προσπαθούν να εναρμονιστούν με τα νέα πρότυπα συμμόρφωσης, παρόμοια με αυτά του GDPR. Ως αποτέλεσμα, οι δαπάνες για την ασφάλεια θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο άμεσο μέλλον” αναφέρει η εταιρεία.

Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την ασφάλεια θα είναι η μεγαλύτερη κατηγορία των δαπανών (40,2 δισ. δολ. το 2018) και η ταχύτερα αναπτυσσόμενη (μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 11,9%). Το λογισμικό για την ψηφιακή ασφάλεια θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία, με τις σχετικές δαπάνες να ανέρχονται συνολικά σε 34,4 δισ.δολάρια το 2018.

Οι τράπεζες
Οι τράπεζες θα είναι η βιομηχανία που θα πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη επένδυση σε λύσεις ασφάλειας, δαπανώντας 10,5 δισ.δολάρια το 2018 και 16 δισ. δολάρια το 2022. Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την ασφάλεια θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των δαπανών των τραπεζών για την ασφάλεια σε όλη την περίοδο της πρόβλεψης. Ο δεύτερος και ο τρίτος μεγαλύτερος κλάδος για την ψηφιακή ασφάλεια θα είναι η βιομηχανική παραγωγή και ο τρίτος ο Δημόσιος Τομέας με δαπάνες 8,9 δισ.δολ. και 7,8 δισ.δολ. το 2018 αντίστοιχα. Οι υπηρεσίες θα αντιπροσωπεύουν και στις δύο περιπτώσεις το ήμισυ περίπου των συνολικών δαπανών. Οι κλάδοι, που θα δουν την ταχύτερη αύξηση των δαπανών για την ασφάλεια, θα είναι οι τηλεπικοινωνίες (μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 13,1%) και ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας (με μέση ετήσια ανάπτυξη 12,3%).

“Η ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί επενδυτική προτεραιότητα σε κάθε κλάδο, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να προστατευθούν από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μεγάλης κλίμακας και να εκπληρώσουν τις ρυθμιστικές απαιτήσεις” σημειώνει η IDC.

Οι ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ θα είναι η μεγαλύτερη αγορά για τις λύσεις ασφάλειας με συνολική δαπάνη 39,3 δισ. δολαρίων το 2018, με το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθεί με 6,1 δισ.δολ., την Κίνα να έπεται με 5,6 δισ.δολ.), την Ιαπωνία να βρίσκεται στην επόμενη θέση με 5,1 δισ.δολ. και τη Γερμανία να βρίσκεται στην επόμενη θέση με 4,6 δισ.δολ.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr