Μόνο 24 στις 1000 πτυχιούχους έχουν πτυχίο στις ΤΠΕ

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Γένους αρσενικού παραμένει μέχρι σήμερα ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με τη ρίζα του κακού να ξεκινά από τον τομέα της εκπαίδευσης. Για του λόγου το αληθές, μόνον οι 24 στις 1.000 πτυχιούχους έχουν πτυχίο στον τομέα των ΤΠΕ. Από αυτές δε μόλις οι έξι εργάζονται στον ψηφιακό τομέα. Επίσης, ενώ οι γυναίκες αποτελούν το 52% του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, μόνο το 15% απασχολείται σε θέσεις εργασίας σχετικές το ICT. Επιπλέον, ο αριθμός των γυναικών, που έχουν ιδρύσει δική τους εταιρεία, αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ του αντίστοιχου των ανδρών και μόλις το 19% αφορά σε επιχειρήσεις στο χώρο των ΤΠΕ.

 

Κι αυτό τη στιγμή που οι startups που δημιουργούν γυναίκες έχουν τουλάχιστον 60% περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν σε σχέση με τις νεοφυείς εταιρείες, τις οποίες συστήνουν άνδρες. Συνολικά, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε όλα τα επίπεδα του ψηφιακού τομέα στην Ευρώπη. Μάλιστα, αν και ο ψηφιακός τομέας αναπτύσσεται ταχύτατα και δημιουργεί πολλές νέες θέσεις απασχόλησης κάθε χρόνο, το ποσοστό των γυναικών στον εν λόγω τομέα εξακολουθεί να μειώνεται. Έτσι, ενώ το 2011 οι γυναίκες που ενδιαφέρονταν για θέσεις εργασίας σχετικές με τις ΤΠΕ αντιστοιχούσαν στο 14%, το 2015 το ποσοστό αυτό διαμορφωνόταν στο 11,8%.

Ημέρα κοριτσιού

Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού, που έχει ως θέμα “Μαζί της: Γενιά καταρτισμένων κοριτσιών με δυνατότητες” (“With Her: A Skilled GirlForce”), η Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, κυρία Μαρίγια Γκαμπριέλ, σχολίασε: “Πρέπει πλέον να εστιάσουμε την προσοχή μας στα κορίτσια, εάν θέλουμε να αλλάξουμε αυτήν την τάση στο μέλλον. Εάν καταφέρουμε να στηρίξουμε τα κορίτσια τώρα, περισσότερες γυναίκες θα εισέλθουν στην αγορά της ψηφιακής απασχόλησης αργότερα, και θα ενισχύσουν το ευρωπαϊκό ΑΕΠ κατά 16 δις ετησίως”.

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχίσει το έργο της με σκοπό να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στον ψηφιακό τομέα. Η ίδια σχολίασε: “Ενώ η στήριξη των νέων γυναικών είναι αποφασιστικής σημασίας, οι δράσεις για την προώθηση παραδειγμάτων προς μίμηση – ώστε να ενθαρρύνονται νωρίς τα κορίτσια να αποκτούν ψηφιακές δεξιότητες και να στρέφονται σε σπουδές στους κλάδους STEM: θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, τέχνες και μαθηματικά – είναι σημαντικότατες για την επίτευξη βιώσιμης αύξησης των ποσοστών μακροπρόθεσμα”.

Στρατηγική

Μόνο 24 στις 1000 πτυχιούχους έχουν πτυχίο στις ΤΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια συνολική στρατηγική για τις “Γυναίκες στην ψηφιακή εποχή”, η οποία περιλαμβάνει σειρά δράσεων, που να διευκολύνουν την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στον ψηφιακό τομέα. Σύντομα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει τον φετινό “Ψηφιακό πίνακα αποτελεσμάτων”, όπου θα παρέχεται η επισκόπηση των δεικτών για τη μέτρηση της συμμετοχής των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία. Ενημερωτικό γράφημα για τις γυναίκες στην ψηφιακή στρατηγική και τις δράσεις της Ε.Ε. στον τομέα αυτόν, καθώς και ομιλίες που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης, από επιτυχημένες γυναίκες στον ψηφιακό τομέα, διατίθενται στο Διαδίκτυο.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr