Συνάντηση ΣΕΠΕ με τoν Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κύριο Στέργιο Πιτσιόρλα

    Από: Startup Team

(Από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ.: Γ. Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ, Deputy Chairman WITSA, Στ. Χριστάκος Μέλος ΔΣ ΣΕΠΕ, Ειρ. Νικολαΐδη, Γεν. Γραμματέας ΔΣ ΣΕΠΕ, Αντ. Τζωρτζακάκης, Ταμίας ΔΣ ΣΕΠΕ, Αντ. Τσιμπούκης, Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ, Στ. Πιτσιόρλας, Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τ. Τζήκας, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ, Γ. Παπαρίδου, Α’ Εκτελεστική Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΠΕ, Σπ. Πουλίδας, Ειδ. Γραμματέας ΔΣ ΣΕΠΕ, Γ. Βραδής, Νομικός Σύμβουλος ΣΕΠΕ και Ευ. Παπαλάμπρου, Νομικός Συνεργάτης ΣΕΠΕ).

Συμφωνήθηκε η άμεση και στενή συνεργασία για την προώθηση των ΤΠΕ 
ως στρατηγική βιομηχανία για την Ελληνική οικονομία

Τον καθοριστικό ρόλο, που μπορούν να διαδραματίσουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, ανέδειξε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ, στη συνάντηση που πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία του Συνδέσμου με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπεύθυνο για θέματα Βιομηχανίας, κύριο Στέργιο Πιτσιόρλα, την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην αναγκαιότητα ανάδειξης του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας σε στρατηγικό πυλώνα για την ελληνική οικονομία, καθοριστικής σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελληνικής οικονομίας και του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι άμεσες προτεραιότητες και ανάγκες για τη δημιουργία μίας δυναμικής ψηφιακής αγοράς, η οποία θα αξιοποιεί το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, θα προάγει την καινοτομία και θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις. Συζητήθηκε επιπλέον η ανάγκη προώθησης μίας σειράς αναπτυξιακών κινήτρων (φορολογικών, χρηματοδοτικών, κ.λπ.) για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για την αντιστροφή του “brain drain”. 

Τα Μέλη του ΔΣ του ΣΕΠΕ υπογράμμισαν το γεγονός πως ο κλάδος κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς κρίσης της τελευταίας δεκαετίας υπέστη μια τεράστια μείωση της αξίας αγοράς και του κύκλου εργασιών κατά 45%. Παρ’ όλα αυτά ο αριθμός των επιχειρήσεων φτάνει σήμερα τις 5.300, συμβάλλοντας κατά 8% στο ΑΕΠ της χώρας, οι οποίες απασχολούν περισσότερα από 260.000 υψηλής εξειδίκευσης στελέχη, γεγονός που επιβεβαιώνει τόσο την πρόθεση των εταιρειών να στηρίξουν την ελληνική αγορά και οικονομία όσο και την ευκαιρία που υπάρχει για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με τα κατάλληλα κίνητρα και συνθήκες. 

Ταυτόχρονα, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου παρουσίασαν τη διεθνή δυναμική εξωστρέφειας του κλάδου μέσα από “καλές πρακτικές” τόσο ελληνικών εταιρειών, οι οποίες διαπρέπουν και καινοτομούν διεθνώς, αποκτώντας τεχνογνωσία και εμπειρία σε εξειδικευμένα πεδία, όσο και πολυεθνικών εταιρειών που επενδύουν στην ελληνική αγορά καθώς και στο ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό. Επιβεβαίωση της δυναμικής του κλάδου, όπως σημειώθηκε, αποτελεί και η γέννηση και εξέλιξη πολλών νεοφυών επιχειρήσεων με νέες καινοτόμες λύσεις και προϊόντα στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), των οποίων η σύνδεση και συνεργασία με τη διεθνή εμπειρία των ώριμων ελληνικών εταιρειών μπορεί να δημιουργήσει μία νέα ισχυρή στρατηγική βιομηχανία. Τέλος, οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ αναφέρθηκαν και στις συνέπειες του νέου “ψηφιακού τέλους” για τους Έλληνες καταναλωτές, τον κλάδο αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας και οικονομίας, το οποίο, όπως απεδείχθη με την ειδική μελέτη που διεξήχθη, επιφέρει πολλαπλάσια επιβάρυνση από τις πιθανές προκληθείσες ζημίες.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο του ΣΕΠΕ στην εθνική προσπάθεια της χώρας προς την 4η βιομηχανική επανάσταση, αυτήν της ψηφιακής τεχνολογίας, και εξέφρασε την πρόθεσή του για ουσιαστική συμβολή και συνεργασία για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης για τη χώρα, με άξονα τις ΤΠΕ. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κύριος Πιτσιόρλας, σημείωσε πως: «Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί μονόδρομο στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας και παράλληλα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, με έμφαση στην εξωστρέφεια και καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο η Πολιτεία θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που θα δημιουργήσουν ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος, μία ψηφιακά σύγχρονη ελληνική βιομηχανία καθώς και ένα οικοσύστημα, όπου οι ψηφιακές επιχειρήσεις θα μπορούν να ευδοκιμήσουν και να παράγουν σύμφωνα με τις δυνατότητες τους. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε το ανταγωνιστικό ψηφιακό πλεονέκτημα της χώρας και να επιβιβαστούμε στο τρένο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Σε αυτή την προοπτική ο ΣΕΠΕ αποτελεί εταίρο και με την στενή μεταξύ μας συνεργασία μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα προς μία σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα». 

«Ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί στρατηγική επιλογή για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Ο ΣΕΠΕ με τη διεθνή τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει καθοριστικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής. Στην εκπλήρωση αυτού του ψηφιακού «στοιχήματος» διαθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις. Στο γόνιμο έδαφος της ιδιαίτερα εποικοδομητικής συνάντησης που είχαμε, πιστεύουμε ότι μπορούμε να θέσουμε τα θεμέλια για τη δημιουργία, στην Ελλάδα, ενός υψηλής αξίας διεθνούς “ψηφιακού hub” επενδύσεων», δήλωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κύριος Τάσος Τζήκας.