Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος

    Από: Startup Team

Σε συμφωνία συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδος προχώρησαν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ). Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του Διευθυντή του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, κ. Παναγιώτη Καρνιούρα, και της  Προέδρου του ΔΣ του ΣΒΘΚΕ, κας Ελένης Κολιοπούλου.

Οι δύο φορείς λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική βιομηχανική και επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής, την ανάγκη διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, καθώς και τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαΐκές πρωτοβουλίες για την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαρθρωτική πολιτική, δεσμεύονται να συνεργαστούν μέσω μιας σειράς δράσεων και υπηρεσιών, όπως: υλοποίηση ενημερωτικών ή εκπαιδευτικών ημερίδων, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων διμερών συναντήσεων, παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας, συμβουλευτική υποστήριξη αναφορικά με την αξιοποίηση σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων, δικτύωση ελληνικών ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των στόχων της συνεργασίας, στέλεχος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του ΣΒΘΚΕ (Ελ. Βενιζέλου 4, Βόλος).