€80 εκατ. για δράσεις σχετικές με την 4η βιομηχανική επανάσταση

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Δράσεις, που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της οικονομίας και την ένταξη των εγχώριων εταιρειών στο δρόμο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, στηρίζουν πολλά από τα εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Πρόκειται για χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία είτε έχουν ήδη ενεργοποιηθεί, είτε πρόκειται να ενεργοποιηθούν εντός του τρέχοντος τριμήνου, αλλά και το 2019. Ένα εξ αυτών, το οποίο αναμένεται να “τρέξει” το 1ο τρίμηνο του 2019, φέρει τον τίτλο “4η Βιομηχανική Επανάσταση” και είναι συνολικού ύψους €80 εκατ. Ωφελούμενοι της δράσης είναι νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις σε κλάδους, που σχετίζονται με την 4η βιομηχανική επανάσταση, αυτή του Διαδικτύου, όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη. Το είδος της χρηματοδότησης αφορά επιχειρηματικές συμμετοχές, η διάρθρωση των κεφαλαίων προβλέπει συμμετοχή minimum 30% από ιδιώτες επενδυτές και maximum 70% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ το όριο χρηματοδότησης είναι από €200.000.

 

Άλλη δράση, που σχετίζεται με την ψηφιακή οικονομία και την καινοτομία και θα ενεργοποιηθεί το 4ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, είναι το “Innovation Norway”, με συνολικά κεφάλαια €40 εκατ. Το είδος της χρηματοδότησης είναι η εγγυοδοσία, ενώ η διάρθρωση των κεφαλαίων έχει ως εξής: €21,5 εκατ. επιδότηση Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, €21,5 εκατ. τραπεζικά δάνεια, εκ των οποίων τα €12 εκατ. με κάλυψη εγγύησης ΕΤΕΑΝ και €4 εκατ. ιδιωτική συμμετοχή. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια ελληνικών επιχειρήσεων των κλάδων της γαλάζιας ανάπτυξης, της πράσινης καινοτόμου επιχειρηματικότητας και των ΤΠΕ.

Δημιουργικές βιομηχανίες

Το 4ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους θα ενεργοποιηθεί και το πρόγραμμα “Δημιουργικές Βιομηχανίες Ι”, ύψους €25 εκατ. Το είδος χρηματοδότησης είναι η εγγυοδοσία, η δομή του προγράμματος είναι η έκδοση εγγυητικών πράξεων, ενώ ωφελούμενοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών και εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας. Συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα χρονικής σύζευξης τραπεζικής χρηματοδότησης και επιδότησης.

Χρηματοδοτικά εργαλεία, που αφορούν την ψηφιοποίηση της οικονομίας, είναι και οι δράσεις “Ψηφιακό Άλμα” και “Ψηφιακό Βήμα”, με προϋπολογισμό €50 εκατ. έκαστη. Και για τα δύο προγράμματα είναι σε εξέλιξη η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2018.

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Τον κλάδο των ΤΠΕ αφορά – μεταξύ άλλων – και η “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”, με συνολικά κεφάλαια €400 εκατ. Στο πλαίσιο της δράσης επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια €30.000 ευρώ έως €120.000. Το ποσοστό ενίσχυσης συνδέεται με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης και την κατηγορία δαπάνης και κυμαίνεται από 50%-80%. Ωφελούμενοι είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται – μεταξύ άλλων – στον τομέα των ΤΠΕ. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της, η οποία αναμένεται άμεσα.

 

Τέλος, εντός του 4ου τριμήνου του 2018 θα ενεργοποιηθεί και το εργαλείο “Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”, με συνολικά κεφάλαια €22,5 εκατ. Ωφελούμενοι είναι νέοι και υφιστάμενοι συνεργατικοί σχηματισμοί, που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ – μεταξύ των οποίων είναι και αυτός των ΤΠΕ.

Τα παραπάνω χρηματοδοτικά εργαλεία δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά τη συνάντηση με μέλη του ΔΣ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr