Επενδύσεις €124 εκατ. σε ριζικά καινοτόμες μελλοντικές τεχνολογίες

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Την ανάπτυξη νέων ιδεών, σχετικά με ριζικά καινοτόμες μελλοντικές τεχνολογίες, χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνολικά κεφάλαια €124 εκατ. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή στηρίζει χρηματοδοτικά 38 καινοτόμα σχέδια, μεταξύ των οποίων και τέσσερα ελληνικά, προκειμένου να εισέλθουν σε φάση υλοποίησης.  Τα σχέδια θα λάβουν περίπου από €3 εκατ. έκαστο, με στόχο τη συνεργατική και διεπιστημονική έρευνα σε θέματα, που κυμαίνονται από την κβαντική υπολογιστική και τη θέση διαστημικών αντικειμένων εκτός τροχιάς, μέχρι την καταπολέμηση των εγκεφαλικών ιών. Τα συγκεκριμένα σχέδια επελέγησαν στο πλαίσιο του πιλοτικού σταδίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), το οποίο στοχεύει σε ταχέως εξελισσόμενα καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά μοντέλα υψηλού κινδύνου με μεγάλες δυνατότητες για τη δημιουργία νέων αγορών.

Τα σχέδια που επελέγησαν, θα λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του σκέλους “Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες” του πιλοτικού προγράμματος ΕΣΚ ύψους €2,7 δις, το οποίο διαρκεί από το 2018 έως το 2020 στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. “Ορίζων 2020”. “Μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), στηρίζουμε μελλοντικές και αναδυόμενες πρωτοποριακές τεχνολογίες που μπορούν να “ξεκλειδώσουν” πολλά από τα μυστικά για ένα καλύτερο μέλλον και μια καλύτερη κοινωνία. Επενδύουμε σε καινοτόμες ιδέες και στους εμπνευστές τους, προκειμένου να δημιουργηθούν οι νέες αγορές του μέλλοντος”, ανέφερε σχετικά ο αρμόδιος Επίτροπος για την επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία, κ. Κάρλος Μοέδας.

Απολογισμός

Μέχρι σήμερα, το πιλοτικό πρόγραμμα ΕΣΚ έχει ήδη στηρίξει 1.599 έργα με χρηματοδότηση ύψους €967,22 εκατ. Όπως ανακοινώθηκε στην Ανανεωμένη Ατζέντα για την Έρευνα και την Καινοτομία, η Επιτροπή πρότεινε, επίσης, να δοθεί συνέχεια στη πιλοτική αυτή φάση με τη δημιουργία ενός “Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας” πλήρους κλίμακας. Το προτεινόμενο όργανο θα προσφέρει υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης στις πρωτοποριακές τεχνολογίες υψηλών δυνατοτήτων, καθώς και στις καινοτόμες επιχειρήσεις, που έχουν δυνατότητες αναβάθμισης.

Συνολικά, το πρόγραμμα “Ορίζων 2020” για την περίοδο 2018-2020 δίνει προτεραιότητα σε τομείς της τεχνολογίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η γενετική, η τεχνολογία “blockchain”. Αυτές ακριβώς τις καινοτομίες επιδιώκει να στηρίξει η Ευρώπη, σε μια προσπάθεια να καταλάβει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

“Ορίζων 2020”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει, ήδη, τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανηθούν €30 δις του ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας “Ορίζων 2020” κατά την περίοδο 2018-2020, συμπεριλαμβανομένων €2,7 δις για την ώθηση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Στόχος της Επιτροπής είναι να παράσχει στις πολλές καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρείες, ένα εφαλτήριο για να καταστούν παγκόσμιες ηγέτιδες. Έτσι, τα επόμενα τρία χρόνια, η Επιτροπή θα επιδιώξει η χρηματοδότηση της έρευνας να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο, εστιάζοντας σε λιγότερα αλλά πιο σημαντικά θέματα, όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η καθαρή ενέργεια και η ψηφιακή οικονομία. Το “Ορίζοντας 2020” για την επόμενη τριετία θα προσανατολιστεί περισσότερο προς την προώθηση καινοτομιών αιχμής, που θα δημιουργήσουν νέες αγορές.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr