Στην ψηφιακή εκπαίδευση επενδύει η Ευρώπη

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Προσπάθειες, ώστε να εισάγει την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή, καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος τα ευρωπαϊκά σχολεία να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση με εύστοχο και ολοκληρωμένο τρόπο. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται το νέο εργαλείο, που εγκαινίασε χθες η Επιτροπή. Το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) αποτελεί ένα πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης των σχολείων για την αποτελεσματική μάθηση με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

Στόχος του νέου εργαλείου είναι να μπορεί κάθε σχολείο στην Ευρώπη (καθώς και στη Ρωσία, τη Γεωργία και τη Σερβία) να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία στη διδασκαλία και να βελτιώσει, στη συνέχεια, την επίδοσή του. Το SELFIE θα τεθεί στη διάθεση – σε εθελοντική βάση – 76,7 εκατομμυρίων μαθητών και εκπαιδευτικών από 250.000 σχολεία. Κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο (ανώτερες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση) μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα SELFIE και να διενεργήσει την αυτοαξιολόγησή του.

Στόχος της Επιτροπής είναι η συμμετοχή 1 εκατομμυρίου μαθητών, εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων έως τα τέλη του 2019. Το SELFIE είναι, ήδη, διαθέσιμο στα σχολεία της Σερβίας, ενώ, από τις αρχές του επόμενου έτους, θα διατίθεται σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Να σημειωθεί ότι μια αρχική έκδοση του εργαλείου δοκιμάστηκε πέρυσι σε 650 σχολεία από 14 χώρες. Αυτή η δοκιμή παρήγαγε 67.000 σχόλια σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω απλούστευσης και βελτίωσης του εργαλείου – η ανατροφοδότηση αυτή ενσωματώθηκε στην έκδοση, που εγκαινιάζεται σήμερα.

Πώς λειτουργεί

Όταν ένα σχολείο αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το SELFIE, οι μαθητές, οι διευθυντές σχολείων και οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν μια σειρά σύντομων δηλώσεων για να αξιολογήσουν κατά πόσον χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Το εργαλείο είναι διαρθρωμένο σε περισσότερες από μία ενότητες και τα σχολεία μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά προαιρετικών δηλώσεων και να συγκεντρώσουν έως και οκτώ ερωτήματα, τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους. Οι δηλώσεις αυτές χρειάζονται από 20 έως 30 λεπτά για να συμπληρωθούν. Στη συνέχεια, το σχολείο λαμβάνει ειδική έκθεση με τα αποτελέσματα.

Ο σχολικός έλεγχος προόδου SELFIE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάλογο εντός της σχολικής κοινότητας, ώστε να καθοριστούν τα βήματα, με τα οποία θα βελτιωθεί η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για βελτιωμένη μάθηση. Μεταξύ αυτών, θα μπορούσε π.χ. να παρέχεται ειδική επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς ή υποστήριξη στους μαθητές σε θέματα, όπως η ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Όλες οι απαντήσεις στο SELFIE είναι ανώνυμες και δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Τα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη των σχολείων ή των εκπαιδευτικών συστημάτων. Το εργαλείο λανσάρεται σε 24 γλώσσες της Ε.Ε., αλλά θα ακολουθήσουν και άλλες γλωσσικές εκδοχές.

Τα επόμενα βήματα

Το SELFIE είναι μία από τις 11 πρωτοβουλίες του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Το σχέδιο δράσης έχει ως σκοπό να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη και να υποστηρίξει την καινοτόμο χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τη μάθηση.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr