Χρηματοδότηση €12 εκατ. σε καινοτόμες επιχειρήσεις της Ευρώπης

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Τη δυνατότητα να φέρουν τις καινοτομίες τους στην αγορά γρηγορότερα θέλει να δώσει σε καινοτόμες ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Ένωση. Στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Ορίζοντας 2020- Horizon 2020” 246 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από 24 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν επιλεγεί για να ενισχυθούν οικονομικά από το Μηχανισμό Χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Οι εταιρείες, εκ των οποίων και μια ελληνική, θα λάβουν συνολικό ποσό €12,2 εκατ., για να μπορέσουν να αναδείξουν τις καινοτομίες τους στην αγορά γρηγορότερα.

 

Τα επιλεγμένα έργα περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα καινοτομιών, μεταξύ των οποίων οι περισσότερες ψηφιακές: ένα σύστημα ψεκασμού νερού για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου από εμπορικά οχήματα, ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων για την πλήρη αξιοποίηση των μεγάλων βιοδεδομένων, μια ψηφιακή πλατφόρμα για πρακτική άσκηση στον κυβερνοχώρο, μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο, τεχνολογία που διαλύει τα απορρίμματα ξύλου για την εξαγωγή πρώτων υλών.

Για την ακρίβεια, η πλειοψηφία των εταιρειών που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση ανήκουν στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της υγείας και της μηχανικής. Τα περισσότερα έργα που εγκρίθηκαν έχουν έδρα την Ισπανία (33), την Ιταλία (28) και την Ελβετία (23).

Οι εταιρείες θα υποστηριχθούν στη λεγόμενη Φάση 1 του Μέσου για τις ΜμΕ, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε έργο (244 συνολικά) θα λάβει €50.000 για την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και δωρεάν υπηρεσίες mentoring και επιτάχυνσης. Να σημειωθεί ότι πολλές εταιρείες μπορούν να συνεργαστούν για να προτείνουν ένα έργο.

Επόμενη φάση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε συνολικά 2.111 προτάσεις μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, που έληγε η σχετική προθεσμία. Η επόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη φάση 1 για τις ΜμΕ είναι στις 7 Νοεμβρίου 2019. Το Μέσο για τις ΜμΕ αποτελεί μέρος του πιλοτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC). Στηρίζει δε κορυφαίες καινοτομίες, επιχειρηματίες, μικρές επιχειρήσεις και επιστήμονες με δυνατότητες χρηματοδότησης και υπηρεσίες επιτάχυνσης. Οι εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δύο διαφορετικές φάσεις στο πλαίσιο του Μέσου για τις ΜμΕ, ανάλογα με την ωριμότητα της καινοτομίας τους.

Στο πλαίσιο της φάσης 1 του μέσου για τις ΜμΕ, κάθε έργο λαμβάνει κατ’ αποκοπή το ποσό των €50.000 για τη διεξαγωγή μελέτης σκοπιμότητας. Στη φάση 2, κάθε έργο λαμβάνει από €0,5 εκατ. έως €2,5 εκατ. για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων καινοτομίας, όπως επίδειξη, δοκιμή και πιλοτική λειτουργία. Επιπλέον, οι εταιρείες και στις δύο φάσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr