Διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με την δημιουργικότητα των νέων!

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο Re-engage! Ο στόχος του έργου είναι να δώσει στους νέους την ευκαιρία να βελτιωθούν μέσω της αυτό-ανάπτυξης, της δημιουργικής σκέψης και της διερεύνησης των δυνατοτήτων τους. Στο έργο συμμετέχουν χώρες από την Ισπανία, την Ρουμανία και την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα σχετικά με τη δημιουργικότητα.

Η πλατφόρμα και το υλικό που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου είναι διαθέσιμα και δωρεάν στους χρήστες. Μπείτε λοιπόν στην πλατφόρμα, εάν θέλετε να ανοίξετε την δική σας επιχείρηση και να ενημερωθείτε πως μπορείτε να την θέσετε σε εφαρμογή αλλά και για να βελτιωθείτε προσωπικά !

διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr