Περισσότερα κονδύλια για την έρευνα στον Κοινοτικό προϋπολογισμό

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Υψηλότερη χρηματοδότηση για την έρευνα προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. για μετά το 2020. Θέτοντας τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, οι ευρωβουλευτές προτείνουν αυξημένα κονδύλια για το ερευνητικό πρόγραμμα “Horizon Europe”. Συγκεκριμένα, ζητούν ο προϋπολογισμός του να ανέλθει στα €120 δις σε τιμές του 2018 έναντι της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προβλέπει €83,5 δις ευρώ. Επίσης οι ευρωβουλευτές ζητούν περισσότερα κονδύλια για τη νεολαία, την απασχόληση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έτσι, το Σώμα προτείνει την ενίσχυση του Επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη (“Σχέδιο Juncker”), την αύξηση της χρηματοδότησης των υποδομών για τις μεταφορές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη διατήρηση της χρηματοδότησης των πολιτικών συνοχής και γεωργίας, το διπλασιασμό των πόρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και τον τριπλασιασμό των πόρων για το Erasmus+.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη χθεσινή ψηφοφορία του, άγγιξε και το θέμα του συζητούμενου “ψηφιακού φόρου”, που προτείνεται να επιβληθεί επί των υπηρεσιών μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών, που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των εσόδων της Ε.Ε. (“ίδιοι πόροι”) οι ευρωβουλευτές ζητούν την καθιέρωση ενός νέου συστήματος ιδίων πόρων, όπως για παράδειγμα νέα συστήματα εταιρικής φορολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της φορολόγησης μεγάλων εταιρειών στον ψηφιακό τομέα. Το Κοινοβούλιο τονίζει ότι το σημερινό σύστημα είναι “περίπλοκο άδικο, αδιαφανές και εντελώς ακατανόητο στους πολίτες. Ένα νέο, απλούστερο σύστημα θα απέφερε ουσιαστική μείωση των άμεσων ακαθάριστων εθνικών εισφορών από τα κράτη-μέλη και θα εξασφάλιζε επαρκή χρηματοδότηση των δαπανών της Ε.Ε. στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ”. Η Ένωση εκτιμά ότι ένας προσωρινός έμμεσος φόρος με συντελεστή 3% επί ορισμένων εσόδων από ψηφιακές δραστηριότητες, θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετα φορολογικά έσοδα της τάξης των €5 δις ετησίως στα κράτη-μέλη.

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι περίπου το 94% του προϋπολογισμού της Ε.Ε. προορίζεται για τους πολίτες, τις περιφέρειες, τις πόλεις, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις.

Επί της διαδικασίας, μετά από το ψήφισμα για τον μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό, που εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2018, το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες μπορούν να ξεκινήσουν μόλις το Συμβούλιο καταλήξει στη δική του θέση. Οι ευρωβουλευτές αναμένουν “να επιτευχθεί μία καλή συμφωνία πριν από τις Ευρωεκλογές του 2019, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές δυσκολίες στην έναρξη των νέων προγραμμάτων λόγω καθυστερημένης υιοθέτησης του δημοσιονομικού πλαισίου, όπως συνέβη και στο παρελθόν”.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr