Απροετοίμαστες οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση ηλεκτρονικών απειλών

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Σε ένα πιο ολιστικό επίπεδο διαχείρισης του ψηφιακού κινδύνου έχει εισέλθει, πλέον, το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δείχνουν απροετοίμαστες να χειριστούν όλα αυτά τα δεδομένα, που δημιουργούν οι νέες προτεραιότητες ασφάλειας της πληροφορίας. Η έρευνα “Digital Trust Insights” της PwC επιβεβαιώνει αυτήν ακριβώς την εικόνα. Οι επιχειρήσεις, παγκοσμίως, ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι απροετοίμαστες ως προς την αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών απειλών και την προστασία τόσο των ίδιων, όσο και των πελατών τους. Η έρευνα, που μελετά τις εξελίξεις στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, παρουσιάζει τις απόψεις 3.000 ηγετών της αγοράς από 81 χώρες από διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματά της, μόλις το 53% των επιχειρήσεων λαμβάνει προληπτικά μέτρα για τη διαχείριση κινδύνου “από την πρώτη στιγμή” του ψηφιακού τους μετασχηματισμού. Στο μεταξύ, μόνο μια μικρή μειοψηφία εταιρειών (23%), συμπεριλαμβανομένων και εταιρειών με έσοδα πάνω από $100 εκατ., δηλώνουν ότι σκοπεύουν να εναρμονίσουν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουν με τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Επίσης, μόλις το 27% των στελεχών πιστεύει ότι το διοικητικό τους συμβούλιο λαμβάνει επαρκή πληροφόρηση για τη διαχείριση κινδύνου σχετικά με τις ηλεκτρονικές απειλές και την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου.

Νέος Κανονισμός

Η έρευνα μελετά και τα επίπεδα προσαρμογής στο νέο Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Δεδομένων. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, λιγότερες από τις μισές εταιρείες με έσοδα πάνω από $100 εκατ. σε σημαντικούς κλάδους δραστηριότητας σε όλο τον κόσμο δηλώνουν ότι είναι πλήρως προετοιμασμένες να συμμορφωθούν με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το Μάιο 2018.

Στο μεταξύ, παρ’ όλο που το 81% των στελεχών θεωρεί το Internet of Things (ΙοΤ) σημαντικό για την επιχείρηση του, μόνο το 39% δηλώνει βέβαιο ότι εφαρμόζονται επαρκείς δικλείδες προστασίας κατά την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών.

“Πέρα από την αντιμετώπιση των κινδύνων, οι εταιρείες οφείλουν να ενσωματώσουν στην επιχειρηματική τους στρατηγική όλες τις διαστάσεις για την διαχείριση της ηλεκτρονικής ασφάλειας, με στόχο την πλήρη εναρμόνιση αυτών των δύο”, αναφέρει η μελέτη.

Συστάσεις

Με βάση τις απόψεις 3.000 επιχειρηματικών ηγετών από 81 χώρες η έρευνα “Digital Trust Insights” καταλήγει στους μηχανισμούς, που υποστηρίζουν τη διασφάλιση της ψηφιακής εμπιστοσύνης. Παρουσιάζει δε 10 ευκαιρίες για τη βελτίωση της ασφάλειας, την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου καθώς και την εμπιστοσύνη των πελατών:

“- Συμβουλευτείτε ειδικούς ασφάλειας από τα πρώτα βήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

– Αναβαθμίστε το δυναμικό σας και την ηγετική σας ομάδα.

– Αυξήστε την ευαισθητοποίηση και την υπευθυνότητα του εργατικού σας δυναμικού.

– Βελτιώστε την επικοινωνία και τη συμμετοχή του διοικητικού συμβουλίου.

– Συνδέστε την ασφάλεια με τους επιχειρηματικούς στόχους.

– Δημιουργήστε μακροχρόνιες συνθήκες εμπιστοσύνης σε ό,τι αφορά στα δεδομένα.

– Ενισχύστε την ανθεκτικότητά σας έναντι των ηλεκτρονικών απειλών.

– Γνωρίστε τους εχθρούς σας.

– Λειτουργήσετε προληπτικά αναφορικά με τη συμμόρφωση.

– Συμβαδίστε με την καινοτομία”.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr