Το DIATOMIC δίνει δωρεάν χρηματοδότηση €200.000

    Από: Startup Team

Η πρόσκληση αφορά σε τεχνολογικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Κέντρα Ικανοτήτων στους τομείς της μικροηλεκτρονικής και των έξυπνων συστημάτων, καθώς και σε καινοτόμες νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς της υγείας, των γεωργικών προϊόντων διατροφής και της βιομηχανίας

Στη δεύτερη και τελευταία ανοιχτή πρόσκληση για πειράματα εφαρμογών, το DIATOMIC προσφέρει συνολικά €1.610.000 δωρεάν χρηματοδότηση συν υπηρεσίες επιτάχυνσης, σε κορυφαίες νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Κέντρα Ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας μικροηλεκτρονικής.

Το DIATOMIC, ένα αποκλειστικό δίκτυο ψηφιακών κόμβων καινοτομίας – υπό την αιγίδα της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Smart Anything Everywhere, στοχεύει να επιταχύνει την είσοδο στην αγορά σε λύσεις που εφαρμόζουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα, αισθητήρες, έξυπνα αντικείμενα και συστήματα στους τομείς της υγείας, των γεωργικών προϊόντων διατροφής και της βιομηχανίας. Για το λόγο αυτό το DIATOMIC προσφέρει προγράμματα επιτάχυνσης από 9 έως 15 μήνες και παρέχει έως €1.610.000 δωρεάν χρηματοδότηση. Οι επιλεγμένες κοινοπραξίες θα λάβουν έως και €200.000 για κάθε πείραμα εφαρμογών.

Κριτήρια επιλογής

  • Θα εξετάσουμε μόνο μικρές κοινοπραξίες με μέγιστο αριθμό 3 εταίρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα H2020,
  • Η κοινοπραξία σας θα πρέπει να περιλαμβάνει παρόχους τεχνολογίας στους τομείς της προηγμένης μικροηλεκτρονικής και της ολοκλήρωσης έξυπνων συστημάτων (πχ Κέντρα Ικανοτήτων), καθώς και οντότητες εφαρμογής τεχνολογίας/χρήστες, δηλαδή: νεοσύστατες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην υγεία, τα γεωργικά προϊόντα διατροφής και τη βιομηχανία,
  • Οι κοινοπραξίες θα πρέπει να διευθύνονται από βιομηχανικούς εταίρους – μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις. Το DIATOMIC παρέχει επίσης υποστήριξη στην αναζήτηση και τη σύζευξη εταίρων,
  • Θα πρέπει να αποδείξετε σαφώς την αξία της λύσης σας στην Ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία. Το ελάχιστο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας (TRL) που απαιτείται κατά την κατάθεση της πρότασης είναι το 3, με στόχο τη ψηφιοποίηση προϊόντων/διαδικασιών.

Η προσφορά

Οι κορυφαίες κοινοπραξίες που θα επιλεγούν μετά την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης της 31ης Ιανουαρίου 2019, θα συμμετάσχουν σε ένα εντατικό πρόγραμμα επιτάχυνσης, σχεδιασμένο γύρω από 3 στάδια, καθένα από τα οποία σας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην είσοδο στην αγορά: «Σχεδιασμός», «Ανάπτυξη», «Εμπόριο».

Ορισμένα από τα πιο σημαντικά οφέλη περιλαμβάνουν:

– έως και €200.000 δωρεάν χρηματοδότηση ανά πείραμα εφαρμογής,

– εξατομικευμένη υποστήριξη τεχνικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης,

– καινοτόμες δοκιμαστικές και πειραματικές εγκαταστάσεις,

– ευαισθητοποίηση, σύζευξη, δραστηριότητες δικτύωσης,

– πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες

Πώς να κάνετε αίτηση;

Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι η 31η Ιανουαρίου 2019. Η κατάθεση των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει μέσω της ιστοσελίδας f6s.com/diatomic-opencall2. Πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία αίτησης μπορείτε να βρείτε στη σελίδα diatomic.eu. Για ερωτήσεις ή για θέματα υποστήριξης αναζήτησης εταίρων/σύζευξης επικοινωνήστε με: f6s.com/diatomic.