7 στα 10 στελέχη αναμένουν αύξηση του προϋπολογισμού για την Πληροφορική

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Ολοένα και πιο κομβικό ρόλο στη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, παγκοσμίως, καταλαμβάνει η Πληροφορική. Δεν είναι τυχαίο ότι το 68% των ανώτερων στελεχών ΙΤ αναμένουν αύξηση του προϋπολογισμού τους για την Πληροφορική τους επόμενους 12 μήνες. Άλλωστε, η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών αναγνωρίζει ότι η επένδυση στις λειτουργίες IT είναι θεμελιώδους σημασίας: το 88% των στελεχών IT αναφέρουν ότι η επένδυσή τους στις λειτουργίες Πληροφορικής τους τελευταίους 12 μήνες απέφερε βελτίωση στην ικανοποίηση των πελατών, ενώ το 89% αντιλήφθηκε βελτίωση μέσω της καινοτομίας.

Διαφωτιστικός για τον ρόλο του ΙΤ στη σημερινή επιχείρηση ο νέος “Δείκτης Ετοιμότητας Λειτουργιών IT”, που παρουσίασε η Cisco. Για τη συγκρότηση του Δείκτη, η μελέτη ζήτησε τη γνώμη περισσότερων από 1.500 ανώτερων στελεχών IT από όλον τον κόσμο για να κατανοήσει πού βρίσκονται οι οργανισμοί στην πορεία μετασχηματισμού των τμημάτων λειτουργιών ΙΤ. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, σήμερα, το IT δαπανά περίπου το 78% του προϋπολογισμού του απλά “τρέχοντας την επιχείρηση”, πράγμα που αφήνει πολύ μικρό περιθώριο για καινοτομίες. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Cisco, υπάρχει τρόπος αναδιανομής των προϋπολογισμών, ώστε να παρέχεται προτεραιότητα σε δραστηριότητες μετασχηματισμού. Στο μεταξύ, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, το 28% των προϋπολογισμών ΙΤ των συμμετεχόντων  δαπανάται στη βελτιστοποίηση και την αποκατάσταση των λειτουργιών ΙΤ. Επιπλέον, το 40% των στελεχών ανέφεραν ότι ήδη βασίζονται “σε μεγάλο βαθμό” στα λειτουργικά δεδομένα του ΙΤ για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Δείκτης Ετοιμότητας Λειτουργιών

Οι οργανισμοί, που βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα ωριμότητας, αναφέρουν ότι συλλέγουν δεδομένα από περισσότερους τομείς της υποδομής τους, εκτελούν περισσότερες αναλυτικές εργασίες και χρησιμοποιούν την αυτοματοποίηση σε μεγαλύτερη έκταση. Από την ανάλυση του Δείκτη Ετοιμότητας Λειτουργιών προκύπτει ότι, σήμερα, μόνο το 14% των εταιρειών έχει φτάσει στο ύψιστο επίπεδο δυνατοτήτων των λειτουργιών ΙΤ, το οποίο αποκαλούμε “προληπτικό”. Το 26% βρίσκεται ακόμα στο χαμηλότερο επίπεδο, όπου τα συμβάντα IT αντιμετωπίζονται όποτε συμβούν (λειτουργίες “αντίδρασης”). Παρ’ όλα αυτά, 33% θεωρεί ότι θα έχει φτάσει σε επίπεδο προληπτικών λειτουργιών εντός δύο ετών.

Οι περισσότερο προχωρημένοι οργανισμοί, αυτοί που διαθέτουν “προληπτικές” λειτουργικές δυνατότητες, έχουν διπλάσια πιθανότητα να εκτελούν συνεχή αυτοματοποίηση σε σχέση με τους λιγότερο προχωρημένους οργανισμούς και είναι 50% πιθανότερο να εκτελούν αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων απ’ όλη την έκταση του οργανισμού. Στο μεταξύ, μόνο 26% συλλέγει δεδομένα σε συνεχόμενη βάση, ενώ το 17% χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη ανάλυση πραγματικού χρόνου.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Μεγάλη βαρύτητα για τη λειτουργία της σημερινής επιχειρήσεις δείχνουν να έχουν νέες τεχνολογικές τάσεις. Για παράδειγμα, το 42% των στελεχών ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η αναδυόμενη τεχνολογία, που θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην ικανότητά τους να αυτοματοποιούν. Το 51% απάντησε, μάλιστα, ότι χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιο βαθμό σήμερα για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους στον τομέα της αυτοματοποίησης. Επίσης, το 70% των μεγάλων επιχειρήσεων διαθέτει Υπεύθυνο Δεδομένων (Chief Data Officer), ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις απασχόλησαν κατά μέσο όρο πάνω από 40 επιστήμονες δεδομένων.

Στο μεταξύ, οι εξωτερικοί προμηθευτές αποτελούν κρίσιμες πηγές δεδομένων, με το 84% να αναφέρει ότι είναι “επιτακτική ανάγκη” να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα πέρα απ’ αυτά που συλλέγονται εσωτερικά. Οι περισσότερο προχωρημένοι οργανισμοί χρησιμοποιούν, ήδη, εξωτερικούς προμηθευτές για περισσότερες λειτουργικές δραστηριότητες (π.χ. συγκέντρωση δεδομένων).

Η μελέτη της Cisco διαπιστώνει, εξάλλου, ότι η ασφάλεια αποτελεί την υποδομή που βασίζεται στα δεδομένα σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες. Το 82% συλλέγει ήδη λειτουργικά δεδομένα και δεδομένα απόδοσης σχετικά με την υποδομή ασφαλείας που διαθέτει, σε μεγαλύτερο βαθμό από όλους τους τομείς του IT.

Internet of Things

Οι αναλυτές της Cisco επισημαίνουν ακόμη ότι το Internet of Things (IoT) είναι η σύνδεση από το IT μέχρι και κάθε σημείο της επιχείρησης. Το 74% των οργανισμών, που λειτουργούν “προληπτικά”, συλλέγουν σήμερα δεδομένα από το IoT έναντι 59% των οργανισμών που δρουν εκ των υστέρων. Επίσης, το 77% όλων των οργανισμών συμφώνησε ότι το IoT ήταν κρίσιμο για τη λειτουργία της δικής τους υποδομής IT με περισσότερο αποδοτικό τρόπο.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr