Εξαιρετικά επιτυχημένη η Ημερίδα για την Κυκλική Οικονομία που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο

    Από: Startup Team

Άκρως επιτυχημένη ήταν η Ημερίδα για την Κυκλική Οικονομία, που διοργανώθηκε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Αγρίνιο από το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών (ΔΠΦΠ) και το «Παρατηρητήριο Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης – CIVICS». Η ημερίδα ήταν το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας να τεθεί για πρώτη φορά σε ανοικτό δημόσιο διάλογο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το αντικείμενο της μετάβασης σε μια πιο κυκλική μορφή οικονομίας. Η κυκλική οικονομία χαρακτηρίζεται από την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, τη διατήρηση σε χρήση και επαναξιοποίηση προϊόντων και αποφυγή απορριμμάτων, παράλληλα με συλλογική δράση στην κατεύθυνση αλλαγής προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.

Στις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν Καθηγητές από ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητές, εκπρόσωποι από τη βιομηχανία, κοινωνικές επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές ομάδες, επιμελητήρια, τοπικές αρχές, μη-κυβερνητικοί οργανισμοί, πολιτικοί αναλυτές καθώς και πλήθος φοιτητών και πολιτών.

Η ημερίδα για την Κυκλική Οικονομία ήταν δομημένη σε τρείς θεματικές συνεδρίες και ολοκληρώθηκε με τη στρογγυλή τράπεζα. Στην Ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο αναπληρωτής πρυτάνεως κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος. Η 1η συνεδρία επικεντρώθηκε σε θέματα διασύνδεσης της Κυκλικής Οικονομίας με την Παραγωγή. Ο Καθ. Ευάγγελος Παπαδάκης από το Τμ. ΔΠΦΠ μίλησε για την αναγκαιότητα και τις δυνατότητες της Κυκλικής Οικονομίας, ο κ. Π. Φιλίππου (POLYECO SA) εστίασε στο θέμα της διαχείρισης βιομηχανικών παραπροϊόντων, η Δρ. Π. Τσαφρακίδου (Τμ. Χημ. Μηχ) μίλησε για την παραγωγή βιοαερίου από χρησιμοποιημένες πάνες και τρόφιμα, η κ. Ε. Σωτηροπούλου (υπ. Δρ. ΕΚΠΑ) παρουσίασε το παράδειγμα αξιοποίησης παραπροϊόντων οινοποιείου του Οινόσπορου, ο κ. Γ. Σιακαβέλας (υπ. Δρ. ΤΔΠΦΠ) μίλησε για την παραγωγή υδρογόνου από αγροτική βιομάζα, ενώ ο κ. Δ. Παπαδόπουλος, περιβαλλοντολόγος-διαχειριστής περιβάλλοντος, μίλησε για την ανακύκλωση Φ/Β στοιχείων.

Στη 2η συνεδρία με θέμα «Οργάνωση & Συστήματα Κυκλικής Οικονομίας», έγιναν παρουσιάσεις που αφορούσαν στη συστημική-κοινωνική αλλαγή (Καθ. Π. Γρουμπός), τα πρότυπα οργάνωσης σε κυκλική παραγωγή και κατανάλωση στην υπόλοιπη Ευρώπη μέσω της επανάχρησης αγαθών (Δρ. Νathalie Nuyts), τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για την ελληνική οικονομία από την υιοθέτηση κυκλικών προτύπων οργάνωσης στους κλάδους της βιοοικονομίας (Καθ. Αχ. Κοντογεώργος), της διαχείρισης πλαστικών (Δρ. Β. Ανδρεά) και της αξιοποίησης υγρών αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων (Δρ. Τ. Τατούλης), ενώ ο Καθ. Φρ. Κουτελιέρης παρουσίασε τo παράδειγμα εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στην πράξη με τα κλασσικά οχήματα.

Η τελευταία συνεδρία της ημερίδας αφορούσε στο ρόλο των Πόλεων, των Πολιτών και της Πολιτικής για την Κυκλική Οικονομία. Ο Δρ. Κ. Αντωνόπουλος (Μεταδιδακτ. Ερευνητής Τμ. ΔΠΦΠ—Civics) μίλησε για τις προκλήσεις της μετάβασης σε μια πιο κυκλική οικονομία. Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου, στην ομιλία του, εξήρε την πρωτοβουλία των διοργανωτών για τη συγκεκριμένη ημερίδα και σημείωσε τις προσπάθειες υιοθέτησης δράσεων Κυκλικής Οικονομίας που καταβάλει ο Δήμος, όπως είναι τα «πράσινα σημεία» για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση προϊόντων, ενώ αναφέρθηκε στο σχεδιασμό του Δήμου Αγρινίου για τη βιώσιμη πόλη και την υποβολή προτάσεων έργων προς χρηματοδότηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κ. Χρ. Πειρασμάκη αντιπρόεδρος ΔΣ της οργάνωσης ECOCITY παρουσίασε την επόμενη μέρα μετά το πετυχημένο συνέδριο «Κυκλική Οικονομία σε Έξυπνες Πόλεις». Ο κ. Ν. Ανυφαντής (φοιτ. ΤΔΠΦΠ) παρουσίασε το έργο και τους στόχους της Ομάδας Περιβάλλοντος των Τμημάτων Αγρινίου για την κυκλικότητα. Η Δρ. Α. Κυρίτση (ΕΥΓΕ Πιστιόλας Α.Ε.) αναφέρθηκε στις δράσεις περιβαλλοντικής ευθύνης της βιομηχανίας, ενώ ο κ. Αndrei Geica, πολιτικός αναλυτής (GA Monitoring και Sporos Platform) ανέπτυξε τις πολιτικές της ΕΕ για την αποδοτικότητα πόρων και την κυκλική οικονομία.

Οι εργασίες της ημερίδας ολοκληρώθηκαν με τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που είχε ως αντικείμενο τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.: Στυλιανός Μπλέτσας, Πρόεδρος Δ.Ε. στο Περιφερειακό Τμήμα Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ο Ζαχαρίας Νικολογιάννης, Οικονομικός Επόπτης στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, ο Αναστάσιος Νικολαδάκης, εκπρόσωπος της ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανακυκλώνω στην Πηγή», η κ. Χριστιάνα Πειρασμάκη, αντιπρόεδρος ΔΣ Ecocity και ο Ευάγγελος Παπαδάκης, Καθηγητής στο Τμήμα ΔΠΦΠ. Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος. Στη στρογγυλή τράπεζα κατατέθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις με βάση την τοπική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και νέοι στην Αιτωλοακαρνανία και ευρύτερα, ενώ ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με το ακροατήριο. Επισημάνθηκε η έντονη ανάγκη για μετασχηματισμό προς μια πιο κυκλική οικονομία, οι υφιστάμενες αδυναμίες που αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα, αλλά και τα ενθαρρυντικά μηνύματα που προέρχονται μέσα από τα Πανεπιστήμια και τη νέα γενιά που πλέον στρέφεται προς συλλογικές δράσεις για τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.

Άξια αναφοράς είναι η πρωτοβουλία της περιβαλλοντικής ομάδας του Τμ. ΔΠΦΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία εξασφάλισε και τοποθέτησε στους χώρους του πανεπιστημίου κάδους κομποστοποίησης, ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών, λαμπών, πλαστικών, γυαλιού και χαρτιού ενώ έχουν παράλληλα προγραμματίσει δράσεις ενημέρωσης σε όλη την πόλη του Αγρινίου.

 

Τα πρακτικά της ημερίδας θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα www.civics.gr/circular-economy