Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των νέων

    Από: Startup Team
πηγή: entre.gr

Το έργο «SPARKS – Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας» είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε μεταξύ ινστιτούτων και οργανισμών από την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Το πρόγραμμα από την αρχή του και κατά την διάρκεια του, είχε ως στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη των νέων ώστε να εκπαιδευτούν και να πάρουν πρωτοβουλίες σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με τους εταίρους. η επιχειρηματικότητα των νέων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και νεανικής ανεργίας.

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε και δημοσιεύτηκε ένα έγγραφο (εγχειρίδιο) σχετικά με την πολιτική για την επιχειρηματικότητα των νέων. Το εγχειρίδιο αυτό έχει ως στόχο να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τους νέους (18-30 ετών), ώστε να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες που θα τις μετατρέψουν σε πραγματικότητα.

Επίσης, ένα άλλο παραδοτέο του έργου ήταν η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν, στην ιστοσελίδα του έργου. Τα κεφάλαια τα οποία περιέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό έχουν σχέση με τις Βασικές Αρχές της Επιχειρηματικότητας, με την δημιουργικότητα και την καινοτομία, με την στρατηγική, με το μάρκετινγκ, με τις βασικές χρηματοοικονομικές αρχές, με την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, με τις ηγετικές ικανότητες, με την δικτύωση και με το επιχειρηματικό σχέδιο.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις ενέργειες του έργου, τα αποτελέσματα του καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό, διαθέσιμο δωρεάν στον ακόλουθο σύνδεσμο! www.eusparks.com/SparksEN
διαβάστε περισσότερα εδώ:
entre.gr