Οι νέες τεχνολογίες εργαλείο για τη διαχείριση πιστωτικών κινδύνων

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Σε πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση πάσης φύσης πιστωτικών κινδύνων, εξελίσσονται οι νέες τεχνολογίες – και – για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών στην Ελλάδα, μάλιστα, ήδη αξιοποιεί τα δεδομένα των πελατών για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών επισφαλειών. Για την ακρίβεια, σε ποσοστό 71% οι επιχειρήσεις απαντούν “πάρα πολύ” και “πολύ” στην ερώτηση αν κάνουν χρήση των δεδομένων των πελατών τους για το συγκεκριμένο σκοπό. Σύμφωνα με τη φετινή έρευνα της ΙCAP για τη “Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων”, το 60% των ελληνικών εταιρειών θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες, στο χώρο της ανάλυσης δεδομένων, θα επηρεάσουν τη διαδικασία  αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου μιας εταιρείας. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (48%) θεωρούν ότι το ίδιο θα συμβεί και στην ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών.

Στο μεταξύ, η έρευνα δείχνει ότι έξι μήνες μετά από την εισαγωγή του ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) έχει εισέλθει για τα καλά στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της, το 32% των εταιρειών, που συμμορφώθηκαν με τον GDPR, συνεργάστηκαν με συμβουλευτική εταιρεία για να το επιτύχουν και το 29% με νομικό σύμβουλο. Σχεδόν μία στις πέντε εταιρείες (το 18%) επέλεξε να προσλάβει Data Protection Officer. Στο μεταξύ, το 78% των εταιρειών θεωρεί ότι το GDPR δεν θα έχει μεγάλη θετική ή αρνητική επίπτωση στην λειτουργία τους. Σχεδόν οι μισές (το 48%), ωστόσο, πιστεύουν ότι θα επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας τους.

Πιστωτικοί κίνδυνοι

Από την έρευνα της Icap προκύπτουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη συνολική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτά, για παράδειγμα, τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις είτε περιόρισαν το ύψος των πιστώσεων τους την τελευταία διετία, είτε μείωσαν το χρόνο τους. Το 35% εισπράττει τις απαιτήσεις μετά από 3 μήνες, ενώ παραπάνω από το 1/3 αντιμετωπίζει επισφάλειες μεγαλύτερες του 1% επί των συνολικών πωλήσεων. Επίσης, η εξασφάλιση ρευστότητας αποτελεί το μεγαλύτερο άγχος σε σύγκριση με τα “προ κρίσης χρόνια” για 7 στους 10 Credit Controllers.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα διεξήχθη το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε 354 ελληνικές επιχειρήσεις, με κύκλο εργασιών άνω των €5 εκατ. το 2017. “Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι η εξασφάλιση ρευστότητας και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, αποτελούν το μεγαλύτερο “πονοκέφαλο” για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν, περιορίσει αισθητά την αξία και το χρόνο πίστωσης στους πελάτες τους και επενδύσει σε εφαρμογές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου”, αναφέρει η Icap.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr