14ο E-BUSINESS FORUM: Digital Business Transformation and Innovation

    Από: Startup Team

Με σκοπό την ενημέρωση για τον τρόπο που οι επιχειρήσεις μπορούν να υλοποιήσουν τον επιτυχή μετασχηματισμό τους, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες, την οργανωμένη στρατηγική και την ενεργό εμπλοκή όλου του οργανισμού, διοργανώνεται το 14ο E-Business Forum. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν διεθνείς τάσεις και βέλτιστες πρακτικές για τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες τεχνολογίες επιφέρουν τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων και την αναδιοργάνωση ολόκληρων επιχειρηματικών κλάδων, ενώ θα συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των παραπάνω στόχων και στην δημιουργία βιώσιμης ανταγωνιστικής στρατηγικής.

Το E-Business Forum διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την αιγίδα του Greca και του ΣΕΠΕ και με τη συνεργασία του ΣΕΚΕΕ, την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 9.00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

 

Ειδικότερα, το 14ο E-Business Forum περιλαμβάνει τις ενότητες:

Keynote speakers in Sectorial Transformation: Εκπρόσωποι κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων θα αναλύσουν τις κλαδικές προκλήσεις εντός και εκτός Ελλάδας, το όραμα που έχουν για την συνολική ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων τους και την ολοκληρωμένη στρατηγική αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών.

Implementing Transformation Projects: Διευθυντές συγκεκριμένων λειτουργιών (marketing, οικονομική, ανθρώπινο δυναμικό, παραγωγή, πωλήσεις, πληροφορική κλπ) θα αναλύσουν τον τρόπο που υλοποιούν έργα digital transformation στις επιχειρήσεις τους με βάση την λειτουργία που διευθύνουν καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης των σχετικών προκλήσεων (οργανωτικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικής κουλτούρας, κόστους, top management commitment κλπ) για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

Digital Disruption: Νέοι επιχειρηματίες θα αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο πέτυχαν τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων που έφεραν σημαντικές αλλαγές στους κλάδους τους, αμφισβητώντας παράλληλα τους τυπικούς κλαδικούς κανόνες λειτουργίας. Οι παρουσιάσεις θα αφορούν κλάδους όπου πλέον οι αμιγώς ψηφιακές επιχειρήσεις είναι μεταξύ των μεγαλύτερων ή/και οδηγούν με το παράδειγμα τους στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Transforming Behavior: Θα παρουσιαστούν αποτελέσματα πρόσφατων ποσοτικών ερευνών που καταγράφουν τον μετασχηματισμό στην ψηφιακή εμπειρία των Ελλήνων πολιτών/καταναλωτών τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι τρόποι αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων στην καθημερινότητα και την δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις να υλοποιήσουν το engagement των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της αγοραστικής εμπειρίας.

Νέα Εποχή στις Digital Τεχνολογίες: Στελέχη επιχειρήσεων θα αναλύσουν τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες νέες digital τεχνολογίες και τάσεις και τον τρόπο που επηρεάζουν το επιχειρείν. Το ζητούμενο είναι ο εντοπισμός των τομέων εκείνων που μπορούν να ωφεληθούν από τις τεχνολογίες αυτές και η εύρεση της κατάλληλης στρατηγικής για αναμόρφωση των υφιστάμενων επιχειρησιακών μοντέλων. Τελικός στόχος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η καλύτερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, μέσα από στοχευμένα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητηθεί και η σημασία οχύρωσης του εργατικού δυναμικού με τις ικανότητες που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει σε μια ολοένα πιο αυτοματοποιημένη οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.eede.gr/uploads/files/eBusinessForum2018.pdf