Συνεργασία Παγκρήτιας Τράπεζας με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ «Νέες Τεχνολογίες στην υπηρεσία του Κρητικού Οίνου»

    Από: Startup Team

Με το ελληνικό, και ιδιαίτερα το κρητικό, κρασί άνοιξε ο πρώτος κύκλος των επιχειρηματικών συναντήσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Παγκρήτιας Τράπεζας με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Παγκρήτια Τράπεζα, την Τρίτη 27/11/2018, με τη συμμετοχή εκπροσώπων  του ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ. Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες συναντήσεις με εκπροσώπους των βασικών κλάδων της Κρητικής Οικονομίας.

Στη συνάντηση αναλύθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και αναζητήθηκαν νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τους τοπικούς παραγωγούς και να δώσουν ουσιαστικές λύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση της παραγωγής του κρασιού με νέες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα αναλύθηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο.

Από την πλευρά του ΙΤΕ παρουσιάστηκαν ώριμες καινοτόμες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για το κρασί σε οινοποιεία της Κρήτης, καθώς και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες λύσεις που εφαρμόζονται διεθνώς βελτιώνοντας την ποιότητα του τελικού προϊόντος και την ανταγωνιστικότητα των οινοποιητικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, αναζητήθηκαν λύσεις, οι οποίες αφορούν τόσο το στάδιο της καλλιέργειας των ντόπιων ποικιλιών, όσο και σε θέματα προώθησης και προβολής τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Κατά τη συνάντηση τέθηκε το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική διασύνδεση της έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγική διαδικασία και την επιχειρηματικότητα.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας κ. Νίκος Μυρτάκης επεσήμανε: «Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το ΙΤΕ διαθέτουν εξαιρετικά καινοτόμες λύσεις οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε. Μέσω της συνεργασίας μας με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία στις κρητικές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για να βελτιώσουν το προϊόν τους, να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους».

Από την πλευρά του ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ κ. Παναγιώτης Καρνιούρας ανέφερε ότι «με τη συνάντηση αυτή έγινε ένα πρώτο βήμα για την ενεργό υποστήριξη των οινοπαραγωγών της Κρήτης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών που θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία και θα ενισχύουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα».