Μόνο το 8% των εταιρειών είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα υφιστάμενα ταλέντα

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Απροετοίμαστες να αντιμετωπίσουν το μέλλον της εργασίας, που ήδη συντελείται, αποδεικνύονται οι επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, τη στιγμή που η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία μεταλλάσσει το εργασιακό περιβάλλον δημιουργώντας νέες θέσεις και απαιτούμενες δεξιότητες. Αν και η σωστή αξιοποίηση των ευέλικτων ταλαντούχων στελεχών γίνεται όλο και πιο σημαντική για τις επιχειρήσεις, πολύ λίγες είναι εκείνες που έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα. Για την ακρίβεια μόνο το 8% συμφωνεί απόλυτα ότι ο οργανισμός τους είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα υφιστάμενα ταλέντα. Επιπλέον, το 58% των εταιρειών δηλώνει ότι δεν διαθέτει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να αξιοποιήσει τις ανοιχτές καινοτομίες και να αντλήσει ιδέες μέσω cloudsourcing, ενώ μόλις το 9% συμφωνεί απόλυτα ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Τα παραπάνω είναι μερικά από τα ευρήματα έκθεσης της PwC “Preparing for Tomorrow’s Workforce Today” για το μέλλον της εργασίας που συντάχθηκε σε συνεργασία με την Lynda Gratton, καθηγήτρια στην Πρακτική Διοίκησης στο London Business School. Η έκθεση εστιάζει σε 45 δεξιότητες και εντοπίζει εκείνες, στις οποίες εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αδυναμίες οι οργανισμοί. Έτσι, οι τρεις πιο «επικίνδυνες» δεξιότητες σχετίζονται με τις αναλύσεις δεδομένων για το ανθρώπινο δυναμικό και τη χρήση τους με στόχο τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των ανθρώπινων συμπεριφορών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη μελέτη, οι εταιρείες δυσκολεύονται στην αξιοποίηση των data analytics για τη λήψη  καλύτερων  αποφάσεις για το εργατικό τους δυναμικό.

Παρά το γεγονός ότι πάνω από το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η χρήση των data analytics είναι σημαντική, μόνο το 27% τα αξιοποιεί στην πράξη. Μόλις το 38% χρησιμοποιεί data analytics για την πρόβλεψη και παρακολούθηση αναφορικά με την έλλειψη δεξιοτήτων. Επίσης, μόνο το 31% χρησιμοποιεί προηγμένο σχεδιασμό και predictive analytics και μόλις το 28% χρησιμοποιεί data analytics για αμερόληπτες προσλήψεις και τη δημιουργία εξατομικευμένων κινήτρων.

Συνθήκες εργασίας

Αναφορικά με τη διαμόρφωση των ιδανικών εργασιακών συνθηκών,  έξι στις δέκα πιο «επικίνδυνες» δεξιότητες αφορούν τις συνθήκες εργασίας. Ένας τομέας στον οποίο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης είναι αυτός της διαχείρισης του φόρτου εργασίας. Παρ’ όλο που το 76% των συμμετεχόντων υποστηρίζει ότι αυτό είναι σημαντικό, μόνο το 50% δηλώνει ενέργειες επίλυσης του – φέρνοντας την εν λόγω δεξιότητα στην 6η θέση της λίστα με τις πιο «επικίνδυνες» δεξιότητες παγκοσμίως. Μεταξύ των «επικίνδυνων» δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη εμπειρία είναι η προσαρμοστικότητα και ευελιξία: αν και το 78% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία αποτελούν ζητούμενο για τους εργοδότες τους, μόλις το 52% δηλώνει ότι οι πρακτικές διαχείρισης ταλέντου που εφαρμόζουν έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμβάλλουν ενεργά σε αυτό. Άλλη επικίνδυνη δεξιότητα, που σχετίζεται με την ανθρώπινη εμπειρία είναι η επιχειρηματικότητα εντός της επιχείρησης: Μόλις το 56% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι διαθέτει διαύλους μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν καινοτόμες ιδέες, να τις στηρίζουν και να τις μετουσιώνουν σε πράξεις. Τέλος, η εξασφάλιση αυτονομίας για το πού και το πότε εργάζονται οι άνθρωποι αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για την προσέλκυση και διατήρηση των ταλέντων. Αν και το 70% των ερωτηθέντων το θεωρεί σημαντικό, μόνο το 45% παρέχει στους εργαζομένους του μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr