Πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Μια πιο συνεκτική ψηφιακή κοινωνία δημιουργείται παγκοσμίως, καθώς το ποσοστό των κατοίκων του πλανήτη, που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σταδιακά μειώνεται. Μάλιστα, το 2018, για πρώτη φορά, η διεθνής συνδεδεμένη κοινότητα θα υπερβεί ένα σημαντικό ορόσημο: στα τέλη του έτους περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού θα βρίσκεται online. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ITU -International Telecommunication Union- της εξειδικευμένης υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τις ΤΠΕ, το 51,2% του πληθυσμού, διεθνώς, ήτοι 3,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Πάντως, ένα τμήμα του πληθυσμού θα παραμένει στη “σκοτεινή διαδικτυακή πλευρά του φεγγαριού”, στερούμενο της πρόσβασης στο Internet, γεγονός που σημαίνει ότι η προσπάθεια για μια πραγματικά συνεκτική ψηφιακή κοινωνία πρέπει να ενταθούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ITU, στις ανεπτυγμένες ψηφιακά χώρες το ποσοστό του πληθυσμού με πρόσβαση στο Διαδίκτυο εκτινάσσεται από 51,3% το 2005 σε 80,9% το 2018. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε από 7,7% 2005 σε 45,3% το 2018. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη προέρχεται από την περιοχή της Αφρικής, όπου το ποσοστό των κατοίκων που χρησιμοποιούν το Internet αυξήθηκε από 2,1% το 2005 σε 24,4% το 2018. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι, πλέον, σχεδόν το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού και συγκεκριμένα το 96% ζει σε περιοχές, όπου υπάρχει κάλυψη δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Εξάλλου, το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύων 3G ή νεότερης γενιάς.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες κινητής

Στο μεταξύ, οι αναλυτές του Οργανισμού επισημαίνουν ότι η πρόσβαση του παγκόσμιου πληθυσμού σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται, ενώ στον αντίποδα η χρήση της σταθερής μειώνεται, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικά για τις υπηρεσίες κινητής, εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία, η ανάπτυξη τροφοδοτείται από τις αγορές της Ασίας-Ειρηνικού και της Αφρικής. Η ανάπτυξη της αγοράς της κινητής στις ΗΠΑ και στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών παραμένει σαφώς μικρότερη, αλλά σταθερή, ενώ τα ποσοστά στην Ευρώπη και στις αραβικές χώρες μειώνονται. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η εξέλιξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης παραμένει σταθερά ανοδική. Μάλιστα, όπως συνέβη το 2017, έτσι και το 2018, οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις ήταν περισσότερες από τις απλές: 1,1 δις έναντι 942 εκατ. Στις κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις η ανάπτυξη είναι πολύ πιο έντονη, αφού η διείσδυση από 4 συνδρομές ανά 100 κατοίκους το 2007, αυξήθηκε σε 69,3 συνδέσεις το 2018. Σε απόλυτα μεγέθη, ο αριθμός των ενεργών κινητών broadband συνδρομών ενισχύθηκε από 268 εκατ. το 2007 σε 5,3 δις το 2018.

Χρήση υπολογιστή

Το ITU εκτιμά ότι, παγκοσμίως, το 2018 σχεδόν το ήμισυ των νοικοκυριών έχει τουλάχιστον έναν υπολογιστή, όταν το 2005 η αντίστοιχη αναλογία ήταν λίγο πάνω από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Και σε ό,τι αφορά στην κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή, η εικόνα του πλανήτη είναι ανομοιογενής. Στις αναπτυγμένες οικονομίες, το 83,2% των νοικοκυριών έχει (2018) τουλάχιστον έναν υπολογιστή έναντι ποσοστού 36,3%  στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Τέλος, το ITU εκτιμά ότι σχεδόν το 60% των νοικοκυριών, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το σπίτι από λιγότερο από 20% το 2005.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr