Πάνω από τον Κοινοτικό μέσο όρο η χρήση big data analytics στην Ελλάδα

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Μία – σχετικά – ευχάριστη έκπληξη επιφύλαξαν τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα, που αναζητείται – ως συνήθης ύποπτος – στις χαμηλότερες θέσεις των αξιολογήσεων, που αφορούν την ψηφιακή ωριμότητα των εταιρειών. Ενώ, όντως, η Ελλάδα καταλαμβάνει για το 2018 την τέταρτη θέση από το τέλος αναφορικά με τη χρήση του cloud από τις επιχειρήσεις, η χώρα βρίσκεται πάνω από το μέσον στην αξιοποίηση των Big Data Analytics. Τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής Αρχής για τη χρήση των ΤΠΕ από τις ευρωπαϊκές εταιρείες αποδίδουν στην Ελλάδα και τις εγχώριες επιχειρήσεις τη 12η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών στη χρήση των Big Data Analytics. Μπορεί η επίδοση να μην φέρνει στην Ελλάδα σε ρόλο Ευρωπαίου πρωταθλητή, ωστόσο, δείχνει ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί τα οφέλη που μπορούν να τους εξασφαλίσουν οι νέες τεχνολογίες και κάνουν προσπάθειες να τα ενσωματώσουν στην εταιρική ατζέντα.

Τα σχετικά στοιχεία της Eurostat (ICT usage in enterprises in 2018) δείχνουν ότι περισσότερες από μία στις τέσσερις ευρωπαϊκές εταιρείες (26%) κάνουν χρήση υπηρεσιών cloud computing. Η ανάπτυξη δείχνει να είναι τάχιστη, αφού το αντίστοιχο ποσοστό για το 2014 ήταν 19% και το 2016 21%. Ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις (με περισσότερους από 250 εργαζομένους) η χρήση υπηρεσιών cloud computing είναι πολύ υψηλότερη και αντιστοιχεί στο 56% του συνόλου, ενώ στις μικρές (με 10 έως 49 εργαζομένους) φθάνει το 23%. Οι μεγαλύτερες εταιρείες σαφώς και επιταχύνουν πιο γρήγορα την υιοθέτηση των υπηρεσιών cloud computing, καθώς η χρήση μεταξύ 2014 και 2018 αυξήθηκε κατά 21%. Στις μεσαίες επιχειρήσεις η αντίστοιχη ανάπτυξη ήταν 12% και στις μικρές 6%.

Γράφημα 1

Πάνω από τον Κοινοτικό μέσο όρο η χρήση big data analytics στην Ελλάδα

Ανομοιομορφία

Πάνω από τον Κοινοτικό μέσο όρο η χρήση big data analytics στην Ελλάδα

Η εικόνα που παρουσιάζει η Ένωση, παραμένει ανομοιογενής, με τα σκανδιναβικά κράτη να ηγούνται και στον τομέα της χρήσης υπηρεσιών cloud computing: 65% των εταιρειών στη Φινλανδία, 57% στη Σουηδία και 56% στη Δανία κάνουν χρήση cloud computing. Στον αντίποδα βρίσκεται η Βουλγαρία με 8%, η Ρουμανία με 10%, ενώ ελαφρά καλύτερη επίδοση έχει η Πολωνία και η Ελλάδα. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναφορικά με το cloud το 2018, αυτές σχετίζονται με: την αποστολή και λήψη e-mail (69% των εταιρειών) και η αποθήκευση αρχείων στο cloud (68%).

Χρήση Big Data Analytics

Πάνω από τον Κοινοτικό μέσο όρο η χρήση big data analytics στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, περισσότερες από μία στις δέκα ευρωπαϊκές εταιρείες με τουλάχιστον 10 εργαζομένους (12%) κάνουν το 2018 αξιοποιούν τα Big Data. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι 33% και για τις μεσαίες 19%. Τα υψηλότερα ποσοστά αξιοποίησης των Big Data συγκεντρώνουν οι επιχειρήσεις στη Μάλτα (24%), στην Ολλανδία (22%), στο Βέλγιο και την Ιρλανδία (και οι δύο 20%). Αντίθετα, η μικρότερη αξιοποίησή τους γίνεται από τις εταιρείες στην Κύπρο (5%), την Ουγγαρία και την Αυστρία (αμφότερες με 6%), τη Βουλγαρία και την Ιταλία (με 7%). Σχεδόν οι μισές από τις ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες αξιοποιούν το μεγάλο όγκο δεδομένων που συλλέγουν, αναλύουν δεδομένα τοποθεσίας από φορητές συσκευές (49%), ενώ ακολουθεί η ανάλυση δεδομένων που συλλέγονται από τα social media (45%).

Γράφημα 4

Πάνω από τον Κοινοτικό μέσο όρο η χρήση big data analytics στην Ελλάδα

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr