Κονδύλια €173 εκατ. για την προαγωγή καινοτόμων ιδεών

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Τη στρατηγική της για την απόκτηση και διατήρηση παγκόσμιου πλεονεκτήματος στην αγορά των νέων τεχνολογιών, εξελίσσει αυτήν την περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τεχνολογία blockchain, η κβαντική τεχνολογία, αλλά και τα big data, είναι μερικοί μόνο από τους τομείς, στους οποίους επενδύει η Ένωση, προκειμένου να αποκτήσει προβάδισμα τεχνολογικής καινοτομίας. Σε αυτήν την προσπάθεια, η Ε.Ε. μέσω της Επιτροπής, θα στηρίξει με συνολικό ποσό €173 εκατ. 283 καινοτόμα έργα, ώστε να εισαχθούν ταχύτερα οι καινοτομίες τους στην αγορά. Η χρηματοδότηση δίνεται στο πλαίσιο της πιλοτικής φάσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), το οποίο στοχεύει στην ταχέως εξελισσόμενη και υψηλού κινδύνου καινοτομία με ισχυρό δυναμικό για τη δημιουργία νέων αγορών. Τα έργα που επιλέχθηκαν σε αυτόν το γύρο περιλαμβάνουν τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), μια βιοαποδομήσιμη μεμβράνη συσκευασίας, φωτοανιχνευτές κβαντικής τεχνολογίας, νανο-δορυφόροι, που στοχεύουν στο οικοσύστημα του Internet of Things, τεχνολογία για την αγγειοποίηση ιστών 3D, εξατομικευμένη αντικατάσταση γονάτων βασιζόμενη σε μαζικά δεδομένα. Τα έργα θα λάβουν χρηματοδότηση με βάση τα σκέλη “Μηχανισμός για τις ΜμΕ και Επιτάχυνση της Καινοτομίας”, του πιλοτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας ύψους €2,7 δις. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το 2018 έως το 2020 – στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία “Ορίζοντας 2020”.

Χρηματοδότηση

Οι 278 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από 27 χώρες, που επελέγησαν, θα λάβουν ποσό €129 εκατ. στο πλαίσιο της “Φάσης 2” του Μέσου για τις ΜμΕ και €10 εκατ. στο πλαίσιο της “Φάσης 1”. Επιπλέον, 15 έργα από 16 χώρες θα λάβουν €34,4 εκατ. από τον τελευταίο γύρο του προγράμματος “Fast Track to Innovation”. Κάθε έργο (68 συνολικά) που εντάχθηκε στη “Φάση 2”, λαμβάνει από €0,5 εκατ. έως €2,5 εκατ. για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων καινοτομίας όπως επίδειξη, δοκιμή, πιλοτική λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν υψηλότερα ποσά, εάν μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες της καινοτομίας τους θα δώσουν ώριμα αποτελέσματα στην αγορά.

Ισπανία και Ισραήλ είχαν τις περισσότερες επιτυχίες, με εννιά εταιρείες από κάθε χώρα να επιλέγονται για χρηματοδότηση. Ακολούθησαν Νορβηγία και Γαλλία, με οκτώ εταιρείες η κάθε μία, ενώ Δανία και Γερμανία είχαν από επτά εταιρείες μεταξύ των επιλεγέντων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ, της υγείας και της μηχανικής.

“Ώριμες” τεχνολογίες

Οι εταιρείες, που υποστηρίζονται στη λεγόμενη “Φάση 1” του Μέσου για τις ΜμΕ (200 συνολικά), θα λάβουν €50.000 για την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. Οι ισπανικές ΜμΕ ήταν οι πιο επιτυχείς, καθώς 32 εταιρείες επελέγησαν για χρηματοδότηση, ενώ ακολούθησαν Ελβετία και Ισραήλ (με 21 εταιρείες η κάθε χώρα) και Ιταλία (με 20 επιχειρήσεις). Τέλος, στο πλαίσιο του “Fast Track to Innovation”, 15 καινοτόμα σχέδια θα λάβουν περίπου €2 εκατ. το καθένα. Το πρόγραμμα αφορά σχετικά “ώριμες” πρωτοποριακές τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα, που βρίσκονται κοντά στην αγορά. Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα το ΕΣΚ έχει ήδη στηρίξει 1.276 έργα με 731,15 εκατ. ευρώ. Μεταξύ 2018 και 2020, το ΕΣΚ θα παράσχει €2,7 δις για καινοτομίες, που θα προκύψουν στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”.

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr