Η Ευρώπη υπολείπεται του ανταγωνισμού στις επενδύσεις σε R&D

    Από: Startup Team
πηγή: sepe.gr

Υστέρηση έναντι διεθνών ανταγωνιστών της, όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ, συνεχίζει να καταγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις επενδυτικές της επιδόσεις στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & Development-R&D). Το 2017, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. δαπάνησαν από κοινού περίπου €320 δις για R&D, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,07% του ΑΕΠ έναντι 2,04% το 2016 και μόλις 1,77% δέκα χρόνια νωρίτερα. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές επιδόσεις υπολείπονται έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της Ένωσης. Στη Νότια Κορέα, οι δαπάνες για R&D αντιστοιχούν στο 4,22%, στην Ιαπωνία στο 3,28% και τις ΗΠΑ στο 2,76%.

Θυμίζουμε ότι η Ε.Ε. έχει βάλει τον πήχη των δαπανών για R&D στο 3% του ΑΕΠ έως το 2020. Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία, που δημοσιοποίησε η Eurostat, ο τομέας των επιχειρήσεων εξακολουθεί να είναι ο κύριος υποστηρικτής των επενδύσεων σε R&D, αντιπροσωπεύοντας το 66% της συνολικής δαπάνης το 2017. Ακολουθεί ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (22%) και ο δημόσιος τομέας (11%). Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν σε είκοσι ένα κράτη-μέλη, με τις υψηλότερες αυξήσεις να σημειώνονται στην Αυστρία (από 2,42% το 2007 σε 3,16% το 2017 και το Βέλγιο (από 1,84% το 2007 σε 2,58% το 2017).

Πρωταθλητές

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι τις μεγαλύτερες δαπάνες σε R&D (ως ποσοστό του ΑΕΠ) πραγματοποιούν η Σουηδία (3,33%) και η Αυστρία (3,16%), ακολουθούμενες από τη Δανία (3,06%) και τη Γερμανία (3,02%), το Βέλγιο (2,58%) και τη Γαλλία (2,25%).

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, βρίσκεται στην 17η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για R&D ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Στο άκρο της κλίμακας, στις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις, βρίσκονται οκτώ κράτη-μέλη: με δαπάνες για R&D ως ποσοστό του ΑΕΠ κάτω από το 1%: Ρουμανία (0,5%), Λετονία (0,51%), Μάλτα (0,55%), Κύπρος (0,56%), Λιθουανία και Σλοβακία (0,88% έκαστη).

Δυναμική των επιχειρήσεων

Ο κύριος στυλοβάτης των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη το 2017 ήταν ο τομέας των επιχειρήσεων σε όλα τα κράτη-μέλη, με εξαίρεση την Κύπρο και τη Λετονία (όπου ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν ο κυρίαρχος κλάδος) και τη Λιθουανία (όπου το μερίδιο του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν το ίδιο του τομέα των επιχειρήσεων). Τα υψηλότερα μερίδια των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των επιχειρήσεων, παρατηρήθηκαν στη Σλοβενία (75%), την Ουγγαρία (73%), την Ιρλανδία και τη Σουηδία (71%), τη Βουλγαρία και την Αυστρία (70%), τη Γερμανία (69%), το Βέλγιο και τη Μεγάλη Βρετανία (με 68% έκαστη).

διαβάστε περισσότερα εδώ:
sepe.gr