Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Β φάσης του 14ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας

    Από: Startup Team
NBG Business Seeds

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε τις 10 ομάδες που προκρίνονται στη Γ’ φάση του 14ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας. Οι μισές εξ αυτών  εντάσσονται στην «Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα» και οι υπόλοιπες στην κατηγορία «ESG, Περιβάλλον & Τεχνολογία».

Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων είναι τα 40 έτη, 7 ομάδες προέρχονται από την Αθήνα και 3 από την περιφέρεια. Από τις 10 ομάδες, 5 δραστηριοποιούνται στο Fintech και ESG, Περιβάλλον & Τεχνολογία, 2 με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, 1 με την Αγροδιατροφή , 1 με τον Τουρισμό, και 1 με την Υγεία.

Δείτε αναλυτικά εδώ τις ομάδες που προκρίθηκαν.