Χαρτογράφηση αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό από ΕΚΤ και ΣΕΒΕ

    Από: Startup Team
ekt

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) πραγματοποιούν συλλογή στοιχείων σχετικά με την αποτύπωση και χαρτογράφηση των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό για το 2024.

Η συλλογή πραγματοποιείται μέσω ενός ερωτηματολογίου (www.ekt.gr/survey2024-ekt-seve) που απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην ανάδειξη αναγκών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό την τρέχουσα περίοδο, καθώς και στην αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων.

Στόχος της δράσης είναι η καταγραφή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο:

  • των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό
  • αιτιών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την αναζήτηση προσωπικού, και
  • προτάσεων που θα βελτιώσουν το πλαίσιο που αφορά την απασχόληση στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στη βάση των ευρημάτων της δράσης χαρτογράφησης, θα αναζητηθούν ρεαλιστικές λύσεις και δράσεις σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση και την επιμελητηριακή κοινότητα.

Ο ΣΕΒΕ από το 2023 έχει ξεκινήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με συλλογή στοιχείων από τα μέλη του και δημοσιοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων. Φέτος, και με τη συνεργασία του ΕΚΤ, επεκτείνεται η πρωτοβουλία στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας.

Τη δράση χαρτογράφησης αναγκών στην αγορά εργασίας υποστηρίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο στη διεύθυνση www.ekt.gr/survey2024-ekt-seve έως τις 31 Ιουλίου 2024.

Όλες οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο υποβάλλονται ανώνυμα και θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για την παραγωγή συγκεντρωτικών δεικτών.

Για την καλύτερη εμπειρία χρήστη, προτείνεται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να πραγματοποιηθεί από υπολογιστή.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) (www.ekt.gr), είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Το ΕΚΤ έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, τεκμηρίωση, διάθεση για περαιτέρω χρήση και μακροχρόνια διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου και των δεδομένων που παράγονται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα. Επίσης, στους ρόλους του εντάσσονται: η παραγωγή ευρωπαϊκών και εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτομία, Ψηφιακό Μετασχηματισμό, η ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και η προώθηση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, την οικονομική ανάπτυξη και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, ΣΕΒΕ