Διαγωνισμός Ανάδειξης Καινοτόμων Ιδεών – #COVIDhackGR

    Από: Startup Team

Διαγωνισμός Ανάδειξης Καινοτόμων Ιδεών – #COVIDhackGR

Ο διαγωνισμός είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει στόχο να αναδείξει νέες καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας στις συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού.

Κατάθεση προτάσεων έως την Κυριακή 26/04

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και από αυτές θα αναδειχθούν αυτές που οδηγούν σε άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις.

Δήλωση Συμμετοχής

Δράση Άμεσης Εφαρμογής Ώριμων Ψηφιακών Λύσεων

Σε διακριτή, ταχεία διαδικασία αξιολόγησης μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού με στόχο την υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες:

Είτε έχουν αναδειχθεί μέσα από άλλες διαγωνιστικές δράσεις (π.χ. hackathons), είτε αποτελούν ήδη ώριμες λύσεις με εξαιρετική τεκμηρίωση της δυνατότητας άμεσης ολοκλήρωσης, κλιμάκωσης και διάθεσης από ήδη υφιστάμενες παραγωγικές δομές.

Υποβολή προτάσεων